Politie zoekt in bosjes naar wapens van schietincidenten in Zwolle

De politie Zwolle heeft vandaag in opdracht van het Openbaar Ministerie met specialisten van Defensie in het bos bij “Zandhove” in Zwolle (bij Ittersum) gezocht naar wapens.

De zoektocht heeft te maken met het grootschalige onderzoek naar de schietincidenten in Zwolle. ‘Gezien de ernst van de feiten blijven wij doorgaan met ons werk. We blijven zichtbaar en betrokken bij wat er gebeurt. We willen elke zaak oplossen. Samen met het OM bepalen we hoe we dat op de juiste manier aanpakken, rekening houdend met het Coronavirus’, meldt de politie op haar Facebook-pagina

Back to top button