Politie Zwolle krijgt stroomstootwapens

De politie start deze maand in Zwolle een proef met stroomstootwapens. Politiemensen worden de komende weken opgeleid om het wapen te hanteren. Daarna zal het stroomstootwapen een jaar tot hun uitrusting behoren. Ook Rotterdam en Amersfoort doen mee met de proef.

Om de veiligheid in Nederland te vergroten en de rechtsorde te handhaven, moet de politie naar voren stappen en mag zij geweld gebruiken als de situatie daar om vraagt. Politiemensen geven aan dat zij in sommige situaties behoefte hebben aan een middel dat kan worden ingezet als de korte wapenstok of pepperspray niet effectief zijn en het gebruik van zwaardere geweldsmiddelen zoals het pistool of de politiehond niet wenselijk is.

‘Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarin politiemensen worden geconfronteerd met agressie van mensen die door overmatig drank- of drugsgebruik niet gevoelig zijn voor de wapenstok of pepperspray of om verwarde personen die een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving’, zegt Willem Woelders. Behalve plaatsvervangend politiechef in Midden-Nederland is hij ook voorzitter van de stuurgroep die zich bij de politie bezighoudt met zogenoemde less than lethal weapons. ‘De proef moet aantonen of het stroomstootwapen in zulke situaties een middel kan zijn om met relatief beperkt geweld en letsel daadkrachtig te kunnen interveniëren.’

Taser Politie Zwolle
Foto: Politie

De proef moet ook uitwijzen of het gebruik van een stroomstootwapen de kans op letsel bij politiemensen vermindert. Woelders: ‘Het stroomstootwapen maakt iemand korte tijd handelingsonbekwaam. Ook als iemand heel sterk is of ongevoelig voor pijnprikkels, bijvoorbeeld door het gebruik van verdovende middelen. Het gebruik van een stroomstootwapen moet ertoe leiden dat politiemensen minder vaak met iemand in gevecht gaan.’ Buitenlands onderzoek toont aan dat letsel bij zowel burgers als agenten afneemt door het gebruik van zogenoemde less than lethal-middelen, zoals het stroomstootwapen.

Model
De politie heeft voor de proef enkele tientallen stroomstootwapens aangeschaft. Het gaat om het model Taser X2, een dubbelschots stroomstootwapen dat ook in gebruik is bij de Arrestatieteams in ons land. Het wapen kan worden gebruikt als een verdachte op enkele meters afstand staat. De Taser X2 vuurt twee pijltjes af die met een geïsoleerde stroomdraad met het wapen verbonden blijven. De pijltjes zijn zo ontworpen dat ze blijven vastzitten in de huid en/of kleding.

Foto: Politie

Nadat een persoon is getroffen, dient het wapen gedurende enkele seconden een stroomstoot toe. Dit zorgt voor een tijdelijk verlies van controle over de spieren. De getroffen persoon zakt hierdoor in elkaar en is enkele seconden niet in staat verzet te bieden. Dat biedt politiemensen de gelegenheid de verdachte onder controle te krijgen. De kans op ernstig letsel als direct gevolg van het stroomstootwapen is zeer gering.

Back to top button