zondag , 25 februari 2024
Stadhuis Zwolle

Politiek spel over hoofden van Zwolse burger

Horeca in Zwolle mogen een jaar lang zelf bepalen wanneer ze gaan sluiten. Tegen de wil van binnenstadbewoners, de horeca zelf, de politie en het college vinden liefst zeven politieke partijen dat het tóch een goed plan is. ‘Dit is een politiek spelletje, alleen maar om de kiezers te paaien voor de verkiezingen in 2018.’ Een opinie.

De Zwolse fracties van VVD en D66 zijn de architecten van een plan waardoor straks de horeca in Zwolle een jaar lang – als pilot – zelf mogen bepalen wanneer ze gaan sluiten. Want, zo beargumenteerde D66-fractievoorzitter Sonja Paauw: ‘Creatieve mensen bedenken nou eenmaal ook wel eens ’s nachts om half vier dat ze nog een biertje willen drinken.’ Ook de studenten waren (natuurlijk) voor het openblijven van de kroegen. Een van de argumenten van de studentenorganisatie SOOZ: ‘Als gasten hier komen moeten ze twee uur op het station wachten, voordat ze de trein weer terug naar huis kunnen nemen. In de zomer is dat nog te doen, maar in de winter is het veel te koud.’ Het is wat.

Sonja Pauw, fractievoorzitter D66.
Sonja Pauw, fractievoorzitter D66.

Dat de pilot inderdaad gaat gebeuren heeft tal van consequenties. De politie ziet het niet zitten, de burgemeester geeft toe dat het mogelijk leidt tot meer politie-inzet, de horeca vindt dat het plan niet ver genoeg gaat en de binnenstadbewoners vinden dat de pilot juist te ver gaat.’ SP-fractievoorzitter Frank Futselaar, over die laatste twee belanghebbenden. ‘De een vindt dat het te ver gaat en de ander vindt dat het niet ver genoeg gaat. Dus ligt het voorstel mooi in het midden.’

De opmerking van Futselaar was een van de vele flauwekul-argumenten om een idee vanuit de politiek over de hoofden van (vooral) binnenstadbewoners door te drukken. Verder praten met deze groep Zwollenaren had niet zoveel zin, vond hij, net als de meeste andere voorstanders (alleen de Fractie Cetin, CDA en ChristenUnie zijn tegen). Ook VVD-raadslid Gerrit van der Kooy ziet geen heil meer in verder overleg. ‘Er is voldoende tijd geweest voor inspraak.’

Verbazingwekkend
De winst van het plan zou het terugdringen zijn van regelgeving. Nu is het zo dat een restaurant, een café en een danscafé allemaal andere sluitingstijden in Zwolle hebben. Die regeling is tot stand gekomen na goed overleg tussen alle belanghebbenden in het centrum. Zelfs uit een enquete van Horeca Nederland blijkt dat ondernemers niet heel veel behoefte hebben om die bestaande regeling te wijzigen. Johannes de Vries (ChristenUnie): ‘Het is verbazingwekkend. Dit voorstel heeft minder draagvlak dan de huidige situatie. Straks krijg je een situatie waarin de binnenstadbewoners helemaal niets meer te zeggen hebben en alles wordt bepaald door de horeca-ondernemers. Dit creëert juist problemen. Het voorstel voldoet vooral aan één wens: liberalisering. Dat idee komt niet uit de stad, maar uit een aantal fractiekamers op het stadhuis.’

martijn_van_der_veen
Martijn van der Veen (CDA)

Ook Martijn van der Veen (CDA) vermoedt dat het voorstel vooral een politieke keuze is en niets te maken heeft met de wensen van de Zwolse burgers. ‘Het is een politiek D66-dingetje.’ Dat schoot Paauw in het verkeerde keelgat. ‘Tuurlijk, daarom doet de SP ook mee.’

Verstandhouding
Toch lijkt Van der Veen gelijk te hebben. Het is inmiddels een publiek geheim dat de verstandhouding van met name D66 en de VVD met coalitiepartner ChristenUnie (de grootste partij in Zwolle) een fragiele is geworden na de hele kwestie rondom de koopzondagen. Vooral intern zijn er bij de VVD grote bezwaren aan de samenwerking met de christelijke partij. Er is eerder zelfs gesproken over het opblazen van het college én er is kritiek op de eigen fractievoorzitter Aly Van der Vegte die de belangen van de achterban op geen enkele manier weet te verdedigen tegenover ChristenUnie-fractievoorzitter Gerdien Rots.

Omdat de koopzondagen stevig verankerd zijn in het coalitieakkoord, proberen VVD en D66 met de vrije sluitingstijden van de horeca uiteindelijk de eigen achterban tevreden te stellen. Van der Veen: ‘Het is een zinloos idee. Dit voorstel is alleen een politiek speeltje die deze partijen in 2018 aan de kiezer kunnen presenteren. Het is vooral in het eigen politieke belang.’

Overlast
De initiatiefnemers zien de problemen van het voorstel niet zo. ‘We gaan toch de pilot doen, dan komen we wel op die nadelen’, opperde Paauw. Maar daar ligt ook meteen het gevaar van de vrije sluitingstijden, want er zijn geen afspraken gemaakt hoe de pilot zal worden geëvalueerd. Wie bepaalt wanneer het een succes is? Wie definieert dat Zwolle er als stad bruisender op is geworden? Wie bepaalt of de overlast is toegenomen? Allemaal vragen waar de initiatiefnemers geen antwoord op hebben.

Daarbij komt ook nog het financiële aspect. Er zouden zogenoemde susteams moeten komen, die in de late/vroege uurtjes agressieve en beschonken cafébezoekers tot rust zouden moeten manen. Maar de Zwolse horeca heeft al laten weten daar niet voor te willen betalen. Wie dat dan gaat doen, is ook niet duidelijk. En als niemand het wil betalen, worden de susteams dan zomaar uit het idee geschrapt? Niemand die er een precies antwoord op kon geven.

Geen gezeur
Uiteindelijk stonden de ChristenUnie en het CDA helemaal alleen in hun kritiek en zagen zij geen enkele kans om de overige zeven partijen te overtuigen van hun bezwaren. D66-voorvrouw Paauw had er wel genoeg van en kan niet wachten totdat de horeca in Zwolle de hele nacht open mag blijven. ‘Geen gezeur open die deur’, sprak zij.