Politiek vraagt ideeën voor parkeren binnenstad

De gemeenteraad wil op dinsdag 26 mei graag met ondernemers en andere betrokkenen in gesprek om wensen en ideeën over het parkeren in en om de binnenstad te inventariseren.

De gemeenteraad heeft deze input nodig om te komen tot een breed gedragen parkeerbalans, om zo de leegstand-problemen in de binnenstad deels aan te pakken. Er is behoefte vanuit alle betrokken partijen aan creatieve oplossingen. Deze kunnen dan gebruikt worden bij de op te stellen visie voor de binnenstad.

[advpoll id=”12″ title=”Poll” width=”250″]

Parkeercapaciteit op orde
Na analyse blijkt dat de huidige parkeercapaciteit voor bezoekers van de binnenstad in Zwolle op orde is. Ook de realisatie van het Katwolderplein sluit aan bij parkeerbehoefte aan de westkant van de binnenstad. Wel geven landelijke en lokale trends tegenstrijdige signalen ten aanzien van de vraag naar parkeren voor binnenstad bezoekers. In Zwolle is de vraag gestabiliseerd maar het is wel van belang om in te kunnen spelen op ontwikkelingen.

Meepraten
Mensen die mee willen denken over het parkeren in en om de binnenstad en creatieve en innovatieve oplossingen willen aandragen, zijn op dinsdag 26 mei om 20.00 uur welkom in de Raadzaal. Aanmelden kan via de raadsgriffie (038) 498 21 81 of raadsgriffie@zwolle.nl.

Back to top button