zaterdag , 2 maart 2024

Politiek wil grip op uitgaven PEC Zwolle

De Zwolse politiek gaat niet zomaar akkoord met een garantstelling van 1,5 miljoen euro voor PEC Zwolle. ChristenUnie, CDA en Groen-Links willen maandag een motie indienen waarin staat dat er een limiet moet komen op salarissen van spelers.

De drie partijen stellen al­leen mee te werken aan een ga­rantstelling als PEC Zwolle een duidelijk limiet stelt aan het percentage van de personeelskos­ten dat aan spelers uitgegeven mag worden, weet de Stentor. De gemeente zou bij een overschrijding de garant­stelling weer mogen intrekken, zo stellen de indieners van de motie. Waarschijnlijk zal de motie een meerderheid in de gemeenteraad hebben.