Politiek eist opheldering over procedure ZwolleFonds

Na GroenLinks heeft nu ook Swollwacht vragen gesteld over de schimmige procedure om tot een ZwolleFonds te komen. De partij wil opheldering over de manier waarop er aan een verplichte belasting voor ondernemers in de binnenstad wordt gewerkt. ‘Dit werpt een grauwsluier over de stad.’

Swollwacht-raadslid Silvia Bruggenkamp wil van het College van B&W weten of zij erkennen dat de wijze waarop de draagvlakmeting plaatsvindt niet onpartijdig is danwel een schijn van partijdigheid oproept. Eerder berichtte ZwolleNu al herhaaldelijk (1, 2, 3) over de procedure om tot een ZwolleFonds te komen.

Onbegrip en irritatie
Bruggenkamp: ‘Door de berichtgeving in de media wordt in ieder geval onze fractie benaderd door zowel ondernemers als inwoners zonder onderneming die hun ongenoegen uitspreken over de wijze waarop een en ander wordt vormgegeven. Er is sprake van onbegrip en irritatie.  De eventuele oprichting van een ZwolleFonds, én vooral de wijze waarop nu de draagvlakmeting plaatsvindt werpen een grauwsluier over onze stad en ervaren wij als een aantasting van het begrip “samen maken wij de stad”.’

Daarom stelt de fractie van Swollwacht de volgende vragen aan het College:

  • Erkent het College dat de wijze waarop de draagvlakmeting plaatsvindt niet onpartijdig is danwel een schijn van partijdigheid oproept?
  • Onze fractie doelt hierbij o.a. op de inrichting van de stembiljetten. De verwoording op de stembiljetten is suggestief.  Waarom zijn niet slechts de woorden  “voor” of “tegen” (de invoering van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) gebruikt?
  • Vindt het College dat zij de motie van 26 september, die o.a. oproept tot een onafhankelijke uitvoering van de draagvlakmeting, naar behoren uitvoert?
  • Is het College het met de fractie van Swollwacht eens dat er, ondanks alle goede bedoelingen, nu een kloof is ontstaan tussen ondernemers onderling, ondernemers en de gemeente, en dat dit geen goede zaak is?
  • En indien het College dit bevestigend beantwoord, is zij het met ons eens dat dit de reputatie van de gemeente geen goed doet?
  • En gaat het College hierin interveniëren en hoe gaat zij dat doen? Ervaart het College imagoschade? Op welke wijze gaat het College hiermee om?

Ook GroenLinks wil opheldering over de procedure en met name het stembiljet dat is gemaakt. Die partij wil eerst ambtelijk antwoorden krijgen, maar moet wachten tot na de herfstvakantie, omdat de betreffende ambtenaren op vakantie zijn. GroenLinks stemde eerder vóór de stemprocedure voor een ZwolleFonds, Swollwacht stemde met de SP als enigen tegen.

Back to top button