zaterdag , 24 februari 2024
Vluchtelingen IJsselhallen
In 2014 kwamen er ook vluchtelingen aan bij de IJsselhallen.

Politiek Zwolle blijft rustig over vluchtelingen

De onrust over de asielzoekers in de IJsselhallen is de laatste 24 uur fors toegenomen. Vluchtelingenwerk noemde het vanochtend zelfs een ’tikkende tijdbom’. Hoe is de gevoelstemperatuur van de Zwolse politiek? De gemeenteraad komt pas over anderhalve week weer bij elkaar, moet er bijvoorbeeld een spoedzitting komen? En hoe kijken zij aan tegen de veronrustende stroom van nieuws in de laatste 24 uur. De fractievoorzitters geven antwoord.

ChristenUnie

Fractievoorzitter Gerdien Rots: ‘Ik woon in de binnenstad en als ik met mijn hond door Park Eekhout wandel, kom ik weleens plukjes vluchtelingen tegen. Dan praat je met ze en hoor je de vreselijke dingen die zij allemaal hebben moeten meemaken. Dan kan ik me voorstellen dat ze ’s nachts weleens schreeuwend wakker worden in die nare stapelbedden in de IJsselhallen. Dat er spanningen ontstaan is dan ook begrijpelijk. Nu is het eerst aan het COA om ons informatie te verschaffen wat zij doen aan die spanningen. Belangrijk is dat de vluchtelingen zo kort mogelijk in Zwolle zitten en zo snel mogelijk elders onderdak krijgen. Misschien moeten we ook zorgen dat de mensen in de IJsselhallen meer privacy krijgen en dat de dagbesteding op gang komt. Gelukkig zijn daar tal van initiatieven voor. Een spoedzitting is niet nodig.’

Ik kan me voorstellen dat ze soms schreeuwend wakker worden in die nare stapelbedjes in de IJsselhallen.’

PvdA

Fractievoorzitter Eefke Meijerink: ‘Ik ben blij dat wij als gemeente onderdak hebben gegeven aan deze mensen, die het hard nodig hebben. Tegelijkertijd staat als een paal boven water dat je ook verantwoordelijk bent dat de situatie beheersbaar blijft. Het is belangrijk dat de gemeente, zoals is afgesproken, snel met een beheersplan komt. Een spoedzitting van de gemeenteraad is niet nodig. Dat biedt geen enkele oplossingen.’

D66

Fractievoorzitter Sonja Paauw: ‘Een spoedzitting is niet nodig. Wij gaan ervan uit dat er een goed beheersplan komt en dat is voor ons afdoende. Ik heb weleens met een paar asielzoekers uit de IJsselhallen gesproken en dan kun je je ook goed inleven in die mensen. Dat er daar af en toe wat fout gaat, kan ik me voorstellen. Maar dat is in mijn huishouden ook weleens zo.’

Dat er af en toe iets fout gaat, kan ik me voorstellen. Dat is in mijn huishouden ook weleens zo.’

VVD

Fractievoorzitter Aly Van der Vegte-Poot: ‘Een spoedzitting is niet nodig. Ik heb begrepen dat er allerlei verwijzingen zijn naar een verhaal in NRC Handelsblad, Maar de informatie die daaruit voortvloeit wordt niet herkend door het COA. Wij hebben geen behoefte om allerlei onnodige commotie te veroorzaken.’

SP

Fractievoorzitter Frank Futselaar: ‘We hebben in het begin al gezegd dat we terecht opvang hebben geboden in deze noodsituatie, maar dat de IJsselhallen nooit een permanente oplossing mag zijn. Zover ik weet is dat ook nog steeds de invalshoek van het stadsbestuur. Ik heb gehoord dat de overlast die voorkomt uit het artikel van NRC wel meevalt. Maar: vanaf het begin hebben ook wij zorgen gehad, want er komen 400 jonge mannen, deels getraumatiseerd. De zorgen over de opvang hebben we nog steeds, dat is niet veranderd door het nieuws van de laatste dag. Ik zie echter geen reden voor een spoedzitting van de gemeenteraad.’

Opvallend vind ik dat het ene medium praat over een explosieve sfeer en het andere medium juist optekent dat het allemaal wel meevalt.

GroenLinks

Patrick Rijke: ‘De burgemeester zou ons bijpraten over de situatie. Ik heb daar echter nog geen informatie over. Opvallend vind ik wel dat het ene medium praat over een explosieve sfeer en het andere medium juist optekent dat het allemaal wel meevalt. Ik hoop dat de burgemeester een betrouwbaardere bron wordt dat de media. Als uit de informatie van de burgemeester blijkt dat er wél sprake is van een explosieve sfeer, kan ik me voorstellen dat we volgende week als gemeenteraad weer bij elkaar komen. Maar ik heb er vertrouwen in dat de instanties die hiermee bezig zijn, de situatie onder controle hebben.’

Swollwacht

Fractievoorzitter William Dogger: ‘Als ik de verhalen in de krant lees, is er sprake van kleine ongeregeldheden. Ik heb de burgemeester wel gebeld over de situatie. Hij zal op korte termijn poolshoogte nemen bij de IJsselhallen en de fractievoorzitters informeren over de stand van zaken. Ik heb in deze zaak een groot vertrouwen in de burgemeester. Mijn idee is dat de soep ook niet zo heet wordt gegeten als zij wordt opgediend. Ik ben trots dat wij als gemeente deze mensen hulp bieden. Wat moet je ook anders? Ze buiten laten staan? Dat willen wij in Zwolle niet. Een spoedzitting is niet nodig.’