Politieke druk op onderzoek naar fiasco Stadkamer

Er komt een onderzoek naar het fiasco van de verhuizing van de bibliotheek naar de Zeven Alleetjes die de Zwolse burger vier miljoen euro gaat kosten. Maar een belangrijkere vraag lijkt te zijn: kunnen aan de uitkomsten van dat onderzoek ook politieke consequenties gekoppeld worden?

Voor met name de oppositiepartijen blijkt het onderzoek niet alleen te gaan over ‘lering trekken van gemaakte fouten’, maar vooral over de politieke consequenties die de uitkomsten kunnen hebben. Is er straks wellicht genoeg munitie om wethouders René de Heer en/of Jan Brink aan het wankelen te brengen? De angst voor slachtoffers was voor de coalitiepartijen eerder een van de redenen om niet akkoord te gaan met een raadsenquete.

De gemeenteraad debatteerde maandagavond over het voorgestelde onderzoek naar alle problemen die gepaard zijn gegaan met de verhuizing van de bibliotheek naar de nieuwe locatie op de Zeven Alleetjes. Door asbest en andere kostenoverschrijdingen kan de Zwolse burger de portemonnee gaan trekken om vier miljoen euro af te rekenen.

Het debat werd al snel door Swollwacht, GroenLinks en het CDA gekaapt en in het politieke domein gesleurd. CDA-fractievoorzitter Judith Compagner wilde alles boven tafel krijgen, ook de zaken die hebben gespeeld bij de keuze voor de nieuwe plek van de bieb. Er moesten volgens haar tevens extra mensen worden geïnterviewd.
PvdA-woordvoerder Jan Slijkhuis trapte als een van de coalitiepartners op de rem. ‘In de motie staat dat er alleen onderzoek gedaan moet worden naar asbestproblematiek en kostenoverschreiding.’ Ook ChristenUnie-voorvrouw Gerdien Rots probeerde om het onderzoek vooral uit de politieke arena te halen.

Maar dat lukte eigenlijk nooit. Swollwacht-fractievoorzitter noemde het onderzoek een ‘nat en slap theezakje’ én stelde de onafhankelijkheid aan de kaak. ‘Een deel van dit onderzoek moet worden gedaan door ambtenaren. Waarom niet alles door een extern bureau laten doen, zodat er geen enkele schijn van belangenverstrengeling is?’ Ook hij noemde dat er na de uitkomsten een politieke discussie moet komen.

GroenLinks wees in haar bijdrage ook veelal op de politieke consequenties die uit de resultaten moeten kunnen vloeien. Raadslid Michiel van Harten wist zelfs te melden dat hij al contracten had ingezien die de raad ‘had moeten hebben’.

De koers naar politieke slachtoffers komt bij de oppositie vooral doordat een eerdere diepgravende raadsenquete is afgewezen door de coalitiepartijen. In een vorig debat daarover werd er al herhaaldelijk beklag gedaan dat de regerende partijen dat onderzoek buiten de deuren hielden, omdat daar politieke consequenties aan vast zouden zitten.

Burgemeester Henk Jan Meijer is het aanspreekpunt namens het college in het onderzoek naar de Stadkamer. Hij garandeerde de onafhankelijkheid en ging in op het verzoek dat raadsleden voor een beslissing – over twee weken – met het onderzoeksbureau kennis kunnen maken.

De onderzoek wordt gedaan door bureau Lysias en kost de Zwolse gemeenschap nog eens 33 duizend euro. Het bureau heeft ongeveer twee maanden nodig voordat ze haar bevindingen zal doen toekomen aan het college en de raad. En dan zal moeten blijken hoe groot de politieke consequenties daadwerkelijk zullen zijn.

Back to top button