zaterdag , 2 december 2023

Prachtige beelden van Zwolle uit 1921

Er zijn in het archief van Beeld en Geluid prachtige beelden opgedoken van Zwolle uit 1921. Het gaat om een bezoek van onder andere koningin Wilhelmina en prins Hendrik aan Zwolle, Blokzijl en Vollenhove.

De omschrijving op Beeld en Geluid luidt als volgt:

Een feestcommissie bestaande uit vooraanstaande personen uit Zwolle staat met een bloemenmand klaar om de koningin te ontvangen. De harmonie “Thomas à Kempis” en de christelijke muziekvereniging “David” trekken door de straten. Bij een erepoort op de Oude Vismarkt staan mensen te wachten op de komst van de koningin.

Broerenkazerne
Kolonnes van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm verlaten marcherend, voorafgegaan door een muziekkorps van het instructiebataljon uit Kampen, de Broerenkazerne. De commissaris van de koningin, mr. A.F.L. Graaf van Regteren Limburg, wacht samen met burgemeester mr. dr. I.A. van Rooijen, generaal b.d. Van Duymaer van Twist, dr. Ten Doeschate, en andere autoriteiten, eveneens op de komst van de koningin.

Stadhuis
Met rijtuigen voorafgegaan door huzaren te paard arriveert het koninklijk paar in Zwolle. Koningin Wilhelmina inspecteert een erewacht van de BVL, waarna ze met prins Hendrik een rijtoer door de stad maakt. Bij het stadhuis verlaten zij en de hooggeplaatsten in hun gevolg de rijtuigen, om later weer daarvandaan te vertrekken.

ZAC-terrein
Een historische optocht met praalwagens trekt vervolgens door Zwolle. Deze wordt door koningin Wilhelmina gadegeslagen vanuit het gebouw van het Commissariaat van de Koningin, waar het koninklijk paar zijn intrek heeft genomen. Op het ZAC-terrein brengen Zwolse kinderen een aubade aan koningin en prins. Het paar en zijn gevolg verlaat het terrein in open calèches. Zwolse burgers lopen door de versierde straten.

Blokzijl
In het grensgebied tussen de gemeenten Blokzijl en Vollenhove marcheren troepen van de BVL naar het watergemaal (Strooyink?), om daar samen met autoriteiten en burgers de komst van de koningin af te wachten. Ook de burgemeester van Blokzijl, Bulte, de burgemeester van Vollenhoven, jhr. C.L.W.W. van Suchtelen van de Haren en de organisator van de BVL, Jalink, wachten bij het gemaal. Koningin Wilhelmina inspecteert een langs een spoorlijn bij het gemaal opgestelde erewacht van de BVL. Per auto vertrekt het koninklijk paar weer.