Primeur in Zwolle: burgemeester opent raadsvergadering via headset

Het is nog nooit gebeurd in de politieke geschiedenis in Zwolle: een gemeenteraadsvergadering via de computer. Om 19.30 trapte burgemeester Peter Snijders de besluitvormende ronde af. Met een headset om zijn hoofd. 

Door de maatregelen die zijn getroffen tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus is het in ieder geval tot en met 28 april niet mogelijk om als voltallige gemeenteraad bij elkaar te komen om te vergaderen in de Raadzaal. Er is een spoedwet aangenomen die ervoor zorgt dat gemeenteraden op een digitale manier mogen beraadslagen en besluiten. U kunt hier meekijken.

Debatrondes
De fractievoorzitters en burgemeester hebben daarnaast besloten dat de in ieder geval tot en met 28 april er naast de raadsvergaderingen, geen andere raadsbijeenkomsten worden gehouden. Debatrondes zullen doorgaan in de Raadzaal met 1 woordvoerder per fractie, zonder publiek en pers en met zo weinig mogelijk ambtelijke ondersteuning. Het gaat daarbij om onderwerpen die niet langer kunnen worden uitgesteld. De eerstvolgende debatronde zal maandag 11 mei zijn. De informatierondes zullen de komende periode niet doorgaan.

Back to top button