Proef in Zwolle voor belonen van minder restafval

Medio november start de gemeente in de wijken Schoonhorst (Stadshagen) en Gerenbroek (Zwolle-Zuid) een proef met het achteraf belonen van bewoners die hun afval goed scheiden en minder restafval aanbieden.

De proef is onderdeel van de afspraken die vorig jaar met de gemeenteraad zijn gemaakt om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar 100 kilo per inwoner per jaar in 2020.

In 2016 boden Zwollenaren gemiddeld zo´n 190 kilo restafval per persoon aan. Om dat terug te brengen naar 100 kilo zet de gemeente in op drie sporen: goede informatie over afval scheiden, meer en betere voorzieningen voor inwoners om afval te kunnen scheiden en het financieel belonen van inwoners als ze minder restafval aanbieden. Voor dit laatste spoor is afgesproken eerst ervaring op te doen in een proef.

Maximaal 25 euro
De beloning hangt af van het aantal keren dat je je restafval in de ondergrondse container aanbiedt en is maximaal 25 euro voor een meerpersoonshuishouden (20 euro voor een eenpersoonshuishouden) voor de proefperiode. De gemeente keert de beloning achteraf uit, na afloop van de proef.

Communicatie
De bewoners van de twee wijken worden per brief over de proef geïnformeerd en kunnen zich verder laten bijpraten op een van de twee inloopbijeenkomsten. Voor Schoonhorst is er een inloop op 30 oktober in het Cultuurhuis Stadshagen, bewoners van Gerenbroek kunnen zich laten informeren op 7 november in wijkcentrum De Pol. Beide bijeenkomsten zijn van 17.00 tot 20.00 uur.

Niet verplicht
De proef duurt een half jaar. Deelname is niet verplicht. Bewoners die niet mee willen doen kunnen dat aangeven. Zij komen dan niet in aanmerking voor de beloning. In februari 2018 is er een eerste tussenevaluatie van de ervaringen en effecten.

[advpoll id=”61″ title=”Poll” width=”270″]

Back to top button