vrijdag , 27 januari 2023
Shelter City Zwolle

Proef Shelter City Zwolle is mislukt

Zwolle wil graag een Shelter City zijn, een stad waar bedreigde verdedigers van mensenrechten een veilige plek krijgen. De pilot daarvoor is echter mislukt. Een Somalische mensenrechtenactivist had weinig interesse en is in december vertrokken, naar Somalië.

Het was voor de gemeente Zwolle de bedoeling om aan de hand van de pilot een toekomst als Shelter City uit te stippelen. Ondanks de mislukking van de pilot wil Zwolle doorgaan met het idee. Ze wil 18.000 euro uittrekken voor een nieuwe proef.
In 2017 is gestart met een pilot waarin tijdelijk opvang is geboden aan een mensenrechtenverdediger uit Somalië. In deze pilot van Shelter City Zwolle heeft het college een faciliterende en coördinerende rol gehad, schrijft ze in een beslisnota aan de gemeenteraad. ‘De pilot is uitgevoerd door Windesheim Honours College. Op basis van deze pilot zou een evaluatie plaatsvinden op basis waarvan mogelijk een voorstel tot voortzetting van Shelter City Zwolle aan uw raad zou worden voorgelegd. De mensenrechtenverdediger is afgelopen december teruggekeerd naar Somalië.’

Niet representatief
Volgens de gemeente is het vertrek van de mensenrechtenverdediger niet representatief voor het project. ‘Hoewel deze Somalische mensenrechtenverdediger door de zware selectie van Shelter City door Justice and Peace Nederland is gekomen, bleek tijdens zijn verblijf in Zwolle dat hij onvoldoende interesse in het programma liet zien. De mogelijkheden van Shelter City Zwolle zijn daarmee helaas niet volledig benut. De opgedane ervaring met de opvang van de Somalische
mensenrechtenverdediger blijkt niet representatief te zijn binnen het landelijke Shelter City-programma’, schrijft het College.

Shelter City is een landelijk netwerk van Justice and Peace Nederland in samenwerking met
Nederlandse steden en met het ministerie van Buitenlandse Zaken om mensenrechtenverdedigers te
beschermen.

Lees hier de complete beslisnota.