zaterdag , 24 februari 2024
Wijthmenerplas

Protest tegen komst waterskibaan Wijthmenerplas

De Milieuraad Zwolle wil geen waterskibaan met paviljoen in de Wijthmenerplas. Ze heeft bezwaar aangetekend bij de gemeente Zwolle.

De Milieuraad acht de locatie niet geschikt voor de geplande activiteiten en bovendien is de raad tegen het gegeven dat wordt afgeweken van de eerder door de gemeenteraad bedachte regels.

De Milieuraad schrijft in een brief: ‘Als lid van de klankbordgroep is de Milieuraad van mening dat de Wijthmenerplas zich niet leent voor een waterskibaan, inclusief paviljoen op de oostelijke landtong. De invloed van de waterskibaan op het rustige deel van de plas komt ook tot uitdrukking in de twaalf meter hoge masten met strek- en skikabels (waarvan er een midden in de plas), die overal te zien zullen zijn.’