zaterdag , 24 februari 2024
Protest Partij voor de Dieren in Zwolle
De Partij voor de Dieren protesteert voor het provinciehuis in Zwolle tegen het Faunabeheerplan.

Protest in Zwolle tegen het afschieten van dieren

De Partij voor de Dieren protesteert vandaag voor het provinciehuis in Zwolle. De partij voert actie tegen het Faunabeheerplan, waarin – volgens de PvdD – dieren onnodig worden afgeschoten.

De provincie Overijssel beslist vandaag over het nieuwe afschotplan. In dit plan, dat is opgesteld door jagersverenigingen en agrariërs, staat welke soorten en aantallen wilde dieren zij willen afschieten. Volgens jagers en agrariërs moeten de dieren worden afgeschoten wegens de schade die zij veroorzaken. Het gaat onder anderen om zwanen, meerkoeten, ganzen, konijnen, herten, zwijnen, spreeuwen, kraaien en eenden.

Dwang om ganzen
De provincie Overijssel dreigt natuurorganisaties ook te dwingen jagers op hun terrein toe te staan om op ganzen te jagen. Ganzen brengen de laatste jaren in Overijssel steeds meer schade toe aan gewassen van boeren. In 2005 waren er nog circa 14.400 ganzen in Overijssel, vorig jaar al 25.000. Met het afschieten van ganzen wil de provincie terug naar de aantallen uit 2005. De natuurorganisaties willen vier maanden winterrust, zoals in veel provincies is afgesproken.

 

protest_pvdd_2