zondag , 25 september 2022
Vluchtelingen IJsselhallen
In 2014 kwamen er ook vluchtelingen aan bij de IJsselhallen.

Protocol voor omgaan met vluchtelingen in Zwolle

Stichting Present roept Zwollenaren op om zich als vrijwilliger in te zetten voor de vluchtelingen in de IJsselhallen. De christelijke organisatie heeft wel een protocol opgesteld om met de asielzoekers om te gaan. ‘Doe je mee aan de activiteiten, dan word je geacht je aan dit protocol te conformeren.’

Stichting Present heeft het protocol opgesteld om op die manier de inzet van Zwolse vrijwilligers ‘voor beide kanten goed te laten verlopen.’ Ook schrijft ze: ‘De doorstroom in de IJsselhallen is groot, de mannen verblijven er gemiddeld twee weken. Ook zijn ze niet altijd even afspraakvast, het kan zijn dat mannen die hebben ingetekend op een activiteit er niet zijn als je ze ophaalt. En dat er mannen meegaan die zich niet hadden ingeschreven. Wees dus flexibel.’

Het protocol luidt als volgt:

1. De vluchtelingen in de IJsselhallen zijn alleen mannen

– Gezien hun cultuur en achtergrond is het wenselijk dat de begeleiding voor het merendeel uit mannen bestaat.
– Let als vrouw op, ieder contact met de andere sekse kan snel verkeerd uitgelegd worden, zeker wanneer dit één op één gebeurt. Voor het idee van de vluchtelingen hebben wij een uitermate vrije seksuele moraal. Let er dus op dat je je gepast kleedt (geen ontblote schouders of kort rokje) en dat je je ‘netjes’ gedraagt. Ga dus ook als vrouw niet alleen met een groepje vluchtelingen op pad / in de auto op weg naar een activiteit.’

2. Je houding

– Een vluchteling is een persoon die veel heeft meegemaakt. Denk er aan dat een vluchteling niet alleen ‘zielig’ is. Laat een gelijkwaardig contact ontstaan.
– Onze beleefdheidsvormen laten te wensen over. Direct allerlei vragen stellen, zeker over procedure en vlucht, dat zijn vluchtelingen vaak niet gewend en kan trauma’s oprakelen. Ga gewoon eens rustig en gezellig thee drinken of doe spelletjes. Vertel eens wat je vandaag hebt meegemaakt of wat je recent hebt gehoord. Geniet van het anders zijn van vluchtelingen en van boeiende gesprekken die zomaar op kunnen komen.
– Laat de ander vrij, ga gewoon met een vluchteling om, hoe je ook met een Nederlandse vriend / vriendin om zou gaan. Stel daarom ook grenzen voor jezelf: je hebt ook nog een ander leven. Denk goed na voordat je iemand iets toezegt. NB: afspraken voor contact voor langere tijd zijn, als dit een wederzijdse wens is, mogelijk maar passeer deskundigen van het COA niet.
– Heftige discussies opzetten kan, maar een discussie winnen houdt vaak ook in dat je de ander met een ongemakkelijk gevoel achterlaat (zeker iemand uit een schaamtecultuur). Laat daarom zien hoe jij er over denkt maar leg dit niet op aan de ander.

3. Vrijwilliger en christen zijn

– Het COA biedt vluchtelingen een religieneutrale omgeving. Dat betekent dat het COA niet werft voor christelijke activiteiten of kerkdiensten (al mag een aankondiging van een kerkdienst volgens Stichting Gave wel op het prikbord in de IJsselhallen worden gehangen).
– “Verkondig het evangelie, desnoods met woorden”, zei Franciscus van Assisi al. Doordat je een vluchteling tijd en aandacht geeft, laat je al heel goed zien en voelen wat het voor jou betekent om christen te zijn. Krijg je vragen over het waaróm van hoe en wat je doet, wees dan niet bang om over je geloof te praten, maar probeer niet je geloof op te dringen.
– Bied je een christelijke activiteit aan, welkom! Maar wees van te voren duidelijk dat je activiteit dit karakter heeft.
– In Nederland ben je veilig als christen, maar binnen de IJsselhallen zijn christenen in de minderheid. Als je hoort dat ze zich daar niet veilig voelen / zich geïntimideerd voelen, meld dat dan even bij het Diaconaal Platform, dat contact met het COA op zal nemen.

4. Pers en social media
– Het COA probeert voor de bewoners van de IJsselhallen een woonomgeving te creëren waar ze zich veilig voelen en tot rust kunnen komen. Berichten VOORAF over activiteiten die gaan plaatsvinden op bijvoorbeeld Social Media en andere media zijn dan ook niet wenselijk, omdat hier dan media op af kunnen komen. Nemen media contact met je op, sluit dit dan kort met Present.
– Natuurlijk zijn jullie erg enthousiast over wat georganiseerd wordt en wat je ervaringen waren, maar deel dat alleen NA de activiteit. Vanzelfsprekend is het in verband met privacy en veiligheid niet de bedoeling dat foto’s (herkenbaar) van de vluchtelingen verspreid worden.

Volgens Stichting Present is het protocol belangrijk. ‘Als Diaconaal Platform Zwolle en Stichting Present Zwolle vragen we je met klem om je aan dit protocol te houden. Dit protocol staat op www.presentzwolle.nl en krijg je ook via de contactpersoon van je activiteit. Doe je mee met activiteiten, dan word je geacht je aan dit protocol te conformeren. Lukt dat helaas niet, dan zal de contactpersoon van je activiteit je daarop aanspreken om samen tot een oplossing te komen.’