zaterdag , 1 april 2023

PvdA en Swollwacht: ‘Stel Lelystad Airport uit’

De fracties van de PvdA, GroenLinks en Swollwacht willen dat er een pas op de plaats wordt gemaakt met de ontwikkeling van Lelystad Airport. De partijen willen dat Zwolle met buurgemeenten en de provincie in overleg treedt met het rijk om de realisatie van vliegveld Lelystad uit te stellen.

Swollwacht, GroenLinks en de PvdA menen dat er veel maatschappelijke onrust is over de gevolgen van het realiseren van vliegveld Lelystad voor de leefkwaliteit in Zwolle en gemeentes in de wijde omgeving. ‘Mensen maken zich zorgen over geluidsoverlast en luchtvervuiling. Het duurt tot 2023 duurt voordat de herindeling van het Nederlandse luchtruim op een veilige manier
te regelen is waardoor geluidsoverlast voorkomen wordt.’

Dat duurt volgens de partijen te lang. Er moet volgens GroenLinks, Swollwacht en de PvdA tijd genomen worden om de overlast te voorkomen. Zij zullen daarvoor vanavond (maandag) een motie indienen. Kijk HIER voor de hele motie.

UPDATE: De indieners hebben de motie aangehouden.