woensdag , 1 februari 2023

PvdA is verbijsterd over coalitieakkoord in Zwolle

De fractie van de PvdA heeft verbijsterd gereageerd op het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord. Vooral op het gebied van het sociaal domein als duurzaamheid mist de oppositiepartij ambities.

Voor duurzaamheid wordt geen geld vrijgemaakt, dat moet maar van het rijk en de provincie komen en voor de zorg worden de rijksbudgetten leidend, stelt de PvdA in een verklaring. Raadslid Youcef Ben Ali: ‘We hebben net vorige week een nota gekregen van het huidige college waarin staat dat er een sterke versobering nodig is van de zorg als het budget leidend wilt laten zijn. Het zittende college kiest daar niet voor, het nieuwe blijkbaar wel. Het betekent budgetplafonds, minder maatwerk, budgetsturing, wachtlijsten… Ik weet dat de VVD dit in zijn verkiezingsprogramma had staan maar dat de andere drie partijen daarin mee zouden gaan… Natuurlijk moet je zorgvuldig om gaan met geld voor de zorg maar dit lijkt alle perken te buiten te gaan, ik hoop dat dit beeld in het debat volgende week bijgesteld wordt.’

De PvdA zegt blij te zijn met de verantwoordelijkheid die deze coalitie neemt voor duurzaamheid. Maar deze ambitie heeft weinig concrete uitwerking. Raadslid Mart Oude Egbrink: ‘We zijn blij dat het college ondanks deelname van Swollwacht inzet op windmolens maar het is onduidelijk wat de verdere inspanningen gaan zijn, zodat de duurzaamheidsdoelen bereikt worden. De coalitie stelt Tolhuislanden voor, daar passen maximaal 8 molens. Dat is nog maar 8% van de totale energieopgave. We zijn blij dat het nieuwe college de inwoners en de stad wil laten profiteren van duurzaamheid. Maar Lelystad Airport en de gevolgen voor onze inwoners verdient veel meer aandacht.’

Lees hier het hele coalitieakkoord.