vrijdag , 1 maart 2024
Kerst in Zwolle

PvdA: kritisch kijken naar subsidie Kerst Event Zwolle

De Zwolse gemeenteraadsfractie van de PvdA vindt dat de gemeente bij de komende evaluatie van Winters Zwolle kritisch moet kijken naar het eventueel opnieuw subsidiëren van het Kerst Event Zwolle.

De organisatie gaf op haar website aan dat als deelnemers aan de levende kerststal, alleen mensen in aanmerking komen die ‘de christelijke levensvisie ondersteunen’. Die tekst is inmiddels wat afgezwakt, maar de intentie blijft hetzelfde.

Tweedeling
PvdA-fractievoorzitter Jan Slijkhuis zegt hierover: ‘Als PvdA vinden wij dat activiteiten die de gemeente ondersteunt, moeten openstaan voor alle Zwollenaren. Dan kan het kan toch niet zo zijn dat de gemeente een evenement subsidieert waaraan mensen alleen actief kunnen deelnemen als zij volgens de organisatoren de juiste levensvisie hebben? Het gaat hier in wezen om een openbare toneelvoorstelling waarin een Bijbelverhaal wordt nagespeeld. We zouden als gemeente toch ook geen subsidie geven aan een uitvoering van het Weihnachts-Oratorium of de Matthäus Passion – in beide gevallen Bijbelverhalen op muziek – als daar alleen christelijke zangers zouden worden toegelaten? Dit leidt alleen maar tot tweedeling en daar zitten we in Zwolle niet te wachten. Bij de evaluatie van Winters Zwolle moet dit punt wat ons betreft nadrukkelijk worden besproken om herhaling te voorkomen.’

De PvdA-fractie wil in het nieuwe jaar de organisatoren van het Kerst Event uitnodigen voor een gesprek.