PvdA wil kerken en moskeeën beveiligen in Zwolle

De PvdA wil dat religieuze centra in Zwolle worden beveiligd. Dat staat in het verkiezingsprogramma dat de partij vandaag heeft gepresenteerd. Ook wil de PvdA dat de winkels op zondag open kunnen en er een nieuwe sporthal in Dieze wordt gebouwd.

Volgens de PvdA in Zwolle staat in de huidige samenleving de vrijheid van godsdienst onder druk. ‘Kerken, moskeeën, synagogen en andere gebedshuizen zijn vaker dan vroeger doelwit van vernieling of brandstichting. Wel of niet behoren tot een bepaalde geloofsgroep is vaker dan voorheen aanleiding tot belediging. De PvdA wil dat elke Zwollenaar zijn of haar geloof kan belijden in vrijheid en in een veilige omgeving.’ In het verkiezingsprogramma van de partij staat dan ook dat religieuze centra in Zwolle moeten worden beveiligd.

Andere punten in het PvdA-verkiezingsprogramma:

  • Het actief uitdragen dat we deel zijn van Europa en dat ieder recht heeft van vrij verkeer en dat EU-werknemers zich in Zwolle vestigen en er werken.
  • Het actief betrekken van vluchtelingen en minderheden bij de maatschappij door een aanbod op het terrein van onderwijs, scholing, vrijwilligerswerk, werk en huisvesting
  • De gemeente moet investeren in een breed en stevig basisaanbod van culturele voorzieningen die toegankelijk is voor alle Zwollenaren.
  • Langjarig investeren in festivals en evenementen zoals het Bevrijdingsfestival, Woest, Zwolle Unlimited en het Stadsfestival.
  • Steun aan basisinkomen
  • Pleziermotorboten in de stadsgracht mogen binnen vier jaar alleen nog elektrisch worden voortgedreven.
  • Ondernemers in de detailhandel krijgen de mogelijkheid om zelf te bepalen of ze op zondag geopend willen zijn.
  • Vervanging van de oude Stilo-hal door een nieuw gebouw voor sport en sociaal-culturele
    activiteiten voor de omliggende wijken.

Kijk hier voor het verkiezingsprogramma en hier voor de digitale en uitgebreide versie met verschillende standpunten.

Back to top button