PvdA wil nu echt aanpak van leegstand Weeshuispassage

De PvdA wil dat er snel verandering komt in het zieltogend bestaan van de Weeshuispassage. ‘Wie vanuit de Hudsons Bay naar de  C&A en Waanders wil lopen, waant zich in een scène van Dante’s voorgeborchte, waar verloren zielen doelloos ronddwalen en naarstig op zoek zijn naar de uitgang.’

Volgens de PvdA zijn het vooral de vastgoedeigenaren die verantwoordelijk zijn voor de stilstand in de ontwikkeling van het spookgebied tussen Hudson’s Bay en C&A. PvdA-fractievoorzitter Youcef Ben Ali: ‘Op 22-01-2018 werd de gemeenteraad geïnformeerd met de informatienota ‘Tussenstand revitalisering Broerenkwartier’. Daaruit bleek onder meer dat de vastgoedeigenaren in de Weeshuispassage vast wil houden aan de retailfunctie en er bij hen “voorzichtige bereidheid is om te verkennen hoe het gebied versterkt kan worden door andere functies”. Oftewel: de enorme leegstand wordt geaccepteerd in afwachting van huurders, van nieuwe winkels, terwijl bekend is dat mensen steeds meer via internet winkelen.’

Verloren zielen
Ben Ali vervolgt: ‘Tot op heden ligt de Weeshuispassage er daarom nog leeg en verlaten bij. Er is sprake van nagenoeg volledige leegstand in dit winkelgebied. Wie vanuit de Hudsons Bay naar de  C&A en Waanders wil lopen, waant zich in een scène van Dante’s voorgeborchte, waar verloren zielen doelloos ronddwalen en naarstig op zoek zijn naar de uitgang. Op winkelend publiek (zeker van buiten de stad) maakt deze versteende treurigheid een indruk die niet uitnodigt tot een tweede bezoek.’

Expositieruimte
De PvdA wil dat het College actie onderneemt en ziet zelf een mogelijkheid om de leegstaande panden tijdelijk te gebruiken voor expositieruimte voor (Zwolse) kunstenaars. Ben Ali heeft een vijftal vragen voor het stadsbestuur, ze zijn hier te lezen.

Weeshuispassage

Reacties

  1. Het was misschien beter als @YoucefBenAli het bestemmingsplan voor de binnenstad had gelezen, dan had hij niet zulke domme vragen en suggesties hoeven te stellen. Ook informatie bij de projectontwikkelaars/eigenaars had inzicht in de vooruitgang kunnen geven.

Back to top button