vrijdag , 8 december 2023
Vluchtelingen IJsselhallen
In 2014 kwamen er ook vluchtelingen aan bij de IJsselhallen.

PVV stelt vragen over vermeende terroristen in Zwolle

Vluchtelingen IJsselhallen
Asielzoekers arriveren in de IJsselhallen.

De PVV heeft schriftelijke kamervragen gesteld aan de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over vermeende terroristen onder asielzoekers, ook in de IJsselhallen.

De partij van Geert Wilders wil antwoord op de volgende vijf vragen:

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Of slapen er terroristen in Zwolle’? (in NRC Next van 15 oktober)
  2. Blijft u bij uw standpunt dat er geen aanwijzingen zijn voor islamitische asielterroristen in Nederland, terwijl asielzoekers die aanwijzingen wèl hebben? Zo ja, waarom?
  3. Hoe beoordeelt u, uit het oog van veiligheid, het feit dat vermeende asielterroristen gewoon een land uit kunnen kiezen en daar naartoe reizen?
  4. Deelt u de mening dat u onverantwoordelijk handelt door het huidige beleid aangaande opname van mogelijke asielterroristen voort te zetten? Zo neen, waarom niet?
  5. Bent u bereid alsnog de grenzen te sluiten voor mensen uit islamitische landen en de subsidies voor Vluchtelingenwerk en de asieladvocatuur te stoppen? Zo neen, waarom niet?