donderdag , 30 november 2023

Raadsleden krijgen in de bus idee over sociale wijkteams

busreis1_raadsledenRaadsleden uit Zwolle willen graag door middel van storytelling inzicht krijgen in ervaringen van de sociale wijkteams.

Op 4 december heeft een aantal raadsleden een werkbezoek gebracht aan een Sociaal Wijkteam in Utrecht. Tijdens de busreis werd ook op een informele wijze uitgewisseld over de stand van zaken in Zwolle, schrijven de ChristenUnie, CDA, SP, PvdA, D66 en GroenLinks in een agendaverzoek. ‘Er bleek in de bus bij de aanwezige raadsleden behoefte aan meer verhalen, die visie, beleid en praktijk inkleuring geven.’

Het doel van de zogenoemde storytelling is op een verhalende wijze inzicht krijgen in ervaringen met betrekking tot bepaalde casuïstiek, de grote lijnen die worden waargenomen ten opzichte van de vroegere werkwijze, succesmomenten, dilemma’s en lessen voor de transformatie. Tijdens deze bijeenkomst moeten niet cijfers, maar verhalen centraal staan. Deze verhalen helpen kleuring te geven aan de evaluatie van de sociale wijkteams die in maart wordt verwacht.