Raadsleden willen in gesprek met Zwolse cliënten

Krijgt u zorg of hulp van de gemeente Zwolle, bijvoorbeeld via een sociaal wijkteam of uw huisarts? Raadsleden komen dan graag met u in contact. De gemeenteraad besluit de komende tijd over veranderingen in de zorg en ondersteuning die de gemeente biedt. Raadsleden willen daarom graag van cliënten en mantelzorgers weten wat zij daarbij belangrijk vinden.

Gesprekken kunnen plaats vinden bij u thuis, op het gemeentehuis, telefonisch of ergens waar u graag (samen)komt. Individueel of in een groep. Als u dat wilt, kan iemand die u vertrouwt (bijvoorbeeld uw mantelzorger), ook aanschuiven. Vrijdag 1 juli zijn raadsleden de hele dag beschikbaar voor gesprekken. Maar u kunt ook op een ander moment afspreken. Wilt u ons helpen? Laat ons dat dan weten via telefoon (038) 498 21 81 of raadsgriffie@zwolle.nl

Versterking positie van de cliënt
Op initiatief van GroenLinks is een raadswerkgroep al enige tijd aan het werk met het thema ‘de cliënt centraal’. Dit initiatief wordt gesteund door alle partijen van de gemeenteraad. Vorige maand zijn voorbereidende gesprekken gevoerd met allerlei mensen die betrokken zijn bij de zorg en hulpverlening in de gemeente: huishoudelijke hulp, dagbesteding, jeugdzorg, dag- en/of nachtopvang, schuldhulp, uit de bijstand komen, ggz-hulp, enzovoorts. Ook is een deskundige van Movisie geraadpleegd om de gesprekken met cliënten of cliëntengroepen voor te bereiden.

Keukentafelgesprek
Doel van de gesprekken is om te achterhalen waar de versterking van de positie van de cliënt het beste vorm kan krijgen: goede cliëntondersteuning en steun bij het keukentafelgesprek zijn bij wet geregeld, maar de raadsleden zoeken ook naar een duidelijke rol van de cliënt bij het bepalen van de kwaliteit van de zorg en de beste manier om te vernieuwen en verbeteren.

Doorgeefluik
Raadsleden proberen het doorgeefluik te zijn om de ideeën van cliënten bij het gemeentebestuur te krijgen. Daarbij willen ze voorkomen dat ze alleen de leden van cliëntenraden spreken, die al vaker met bestuurders om tafel zitten. Juist de cliënten die normaal gesproken niet gehoord worden, nodigt de raad uit voor een gesprek.

Het Zwolse initiatief om cliënten invloed te geven op de veranderingen in het sociaal beleid is een van de 99 zogeheten Democratic Challenges die in het land plaatsvinden. Deze challenges zijn gericht op de verbeteringen in de lokale democratie.

[advpoll id=”45″ title=”Peiling” width=”270″]

Back to top button