Hebben raadsleden in Zwolle zélf zonnepanelen?

De noodzaak van duurzame energie lijkt voor iedereen evident, ook in Zwolle. Maar wat doen de raadsleden eigenlijk zelf op het gebied duurzaamheid? We vroegen ze alle 39 én de verantwoordelijke wethouder of ze bijvoorbeeld zonnepanelen op hun woning hebben geplaatst.

Voor het eerst komt het beladen dossier over de windmolens op Voorst morgenavond in de gemeenteraad. Het zal waarschijnlijk een officieus startsein betekenen voor verhitte discussies over duurzaamheid die de komende jaren ook in Zwolle zullen plaatsvinden. Hoe gaan we doelen halen? Hoeveel overlast mag het betekenen voor omwonenden?

Hoe denken de raadsleden – die uiteindelijk beslissen over bijvoorbeeld de windmolens op Voorst – zelf over duurzaamheid? En hoe belangrijk is dat in hun eigen leven? De uitkomst van de enquête over het wel of niet hebben van zonnepanelen is daarin niet leidend, er zijn natuurlijk meer mogelijkheden om aan duurzaamheid te doen. Onder de uitslag van de enquête hebben we de mogelijkheid gegeven een toelichting te geven. Hieronder de uitslagen:

[table id=215 /]

Toelichting

Gerdien Rots (Christenunie)

 • Een paar jaar terug hebben wij een offerte voor zonnepanelen opgevraagd. De organisatie bekeek onze woning via google-earth en liet ons toen weten dat ons dak niet geschikt was. Dat was natuurlijk een teleurstelling. Dus vroegen we een offerte bij een andere organisatie aan. Die kwam kijken en meten, maar ontraadde ons eveneens om zonnepanelen op het dak te leggen, omdat er te weinig effectieve ruimte op ons dak is. Daar baalden we flink van. Toen hebben we nog een derde organisatie gevraagd of we dan tenminste zonnepanelen op het dak van onze schuur konden leggen, maar om die panelen dan van genoeg daglicht te voorzien zouden we een boom in de tuin moeten omzagen… Buren in de straat hebben dezelfde ervaringen. Voorlopig hebben wij onze wens voor zonnepanelen op dit huis on hold gezet in afwachting van nieuwe technieken die in de dakpannen zelf verwerkt zitten.
  Dus ondanks onze motivatie om via zonnepanelen een steentje bij te dragen aan duurzaamheid, is dat helaas niet bij alle huizen mogelijk. Daarom is een mix van duurzaamheidsmaatregelen ook zo van belang. Wij hebben in onze leefstijl tal van andere duurzaamheidsmaatregelen genomen.

Wietse de Boer (ChristenUnie)

 • Zonnepanelen leken op ons dak weinig rendabel. Maar ik blijf me oriënteren op (andere) duurzame maatregelen.

Reinier Mulder (ChristenUnie)

 • Ik heb geen zonnepanelen. Aangezien het niet mijn eigen woning is maar een huurwoning. Waar ik wel invloed op heb, voor zover financieel mogelijk, gebruik ik duurzame oplossingen. Ik gebruik groene stroom. Heb overal duurzame verlichting in huis. Ik gebruik apparatuur die zo min mogelijk stroom gebruikt. Daarnaast reis ik zoveel mogelijk met fiets, bus en trein. Ik juich de dag toe als mijn woningbouwvereniging meewerkt en financiert waardoor er zonnepanelen op het dak van onze huurwoning komt.

Micha Baksteen (ChristenUnie)

 • Mijn antwoord is (nog twee maanden) nee, we hebben zelf nog geen zonnepanelen op/naast onze woning. Toelichting: wij zijn afgelopen augustus 2016 vanuit de stad verhuisd naar een oude boerderij die we helemaal aan het opknappen zijn. Gezien de hoeveelheid asbest, sloop, opbouw en budget hebben we prioriteit moeten leggen bij het leefbaar maken van een deel van de boerderij. Dit voorjaar installeren we een zonneboiler (tubes) op het dak om ons reeds geïnstalleerde buffervat van 500 liter op te warmen voor douche en vloerverwarming. Vanaf november 2016 gebruiken we een cv-houtkachel gedurende de wintermaanden. Ook plaatsen we dit voorjaar een aantal zonnepanelen (in de tuin) om zelf stroom op te kunnen wekken. De ligging van de boerderij is niet gunstig om panelen op het dak te leggen. Helaas is het plaatsen van een warmtepomp te prijzig. We overwegen om een windmolen te plaatsen (hier staat altijd wel wind), maar dit is nog een flinke zoektocht naar mogelijkheden, beperkingen (vergunning) en welke fabrikant de beste molen kan leveren mbt afmetingen vs. rendement, geluid, onderhoud, kosten etc. De onderzoeken geven tot nu toe nog aan dat het effectiever is voor particulieren om te investeren in zonnepanelen dan in een kleine windmolen.

Mark Oldengarm (D66)

 • Ik woon nu vier jaar in deze woning en heb eerst noodzakelijke bouwkundige investeringen gedaan. Ik neem wel groene stroom van Greenchoice af.

Sonja Paauw (D66)

 • Omdat ik denk dat ons dak te klein is, heb ik dit nooit laten onderzoeken. We hebben wel groene energie van Greenchoice.

Henk Schippers (D66)

 • Ons dak is niet geschikt voor zonnepanelen.

Oswald van Dam (D66)

 • Helaas heb ik geen zonnepanelen. De ligging van en schaduw op mijn dak maakt het met de huidige stand van de technologie niet rendabel om zonnepanelen aan te schaffen.

Silvia Bruggenkamp (Swollwacht)

 • Ik wil graag benadrukken dat het al dan niet hebben van zonnepanelen niets zegt over je betrokkenheid bij het bewust omgaan met energie!

William Dogger (Swollwacht)

 • We hebben een vrij nieuw huis dat goed is geïsoleerd. We hebben weleens zonnepanelen overwogen, maar ik vraag me af of het wel zoveel scheelt. Ik leef verder wel als een net burger op het gebied van duurzaamheid.

Leo Elfers (CDA)

 • Ik woon in een flatgebouw met 25 wooneenheden. Hier zijn geen zonnepanelen aanwezig. Ik ben er trouwens wel een warm voorstander van om te onderzoeken of flatgebouwen in Zwolle ook kunnen worden voorzien van zonnepanelen – naar mij idee is daar nog veel ‘duurzaamheidswinst’ te behalen.

Frank Futselaar (SP)

 • Ik woon in een huurhuis, dus ik heb dat niet zelf voor het zeggen.

Bert Sluijer (SP)

 • Gelukkig heb ik een klein en goed geïsoleerd huis, dus mijn energieverbruik is laag. Mede omdat ik niet veel thuis ben. In de toekomst zal mijn dak(leer) vast vervangen moeten worden. Dat vind ik een mooi moment om serieus aan zonnepanelen te denken.

Patty Wolthof (PvdA)

 • Ik woon in een huurhuis.

Michiel van Harten (GroenLinks)

 • We staan wat te veel in de schaduw (volgens zonneatlas), en gebruiken 100 % groene energie via leverancier.

Remko de Paus (GroenLinks)

 • Uit verschillende onderzoeken (door professionals, door een dakenkaart op internet te bekijken), blijkt dat ons dak verkeerde staat en niet voldoende rendement kan bieden voor zonne-energie. Daar baal ik wel van. Ik heb er wel heel bewust voor gekozen een energiebedrijf uit te kiezen die voor 100% duurzame stroom opwekt. Zo maak ik indirect wel gebruik van zonne-energie.

[divider]
Verantwoording:

Begin februari zijn we begonnen met de enquête. We hebben de samenstelling van de gemeenteraad van dat moment ook aangehouden. We hebben de raadsleden en de wethouder benaderd op hun officiële mailadres dat openbaar is gemaakt op de website van de gemeente. We hebben iedereen de mogelijkheid gegeven een toelichting te geven. Van de 39 raadsleden die we hebben benaderd reageerden er 29, zo’n 74%. Van onderstaande raadsleden kregen we geen antwoord op ons verzoek en hebben we dan ook niet mee kunnen nemen in het onderzoek:

Johannes de Vries (ChristenUnie)
Jolien Elshof (ChristenUnie)
Jan Slijkhuis (PvdA)
Hans Prakke (PvdA)
Birgit Michies (PvdA)
Harold van Vilsteren (CDA)
Sandra Drost (SP)
Orhan Cetin (Fractie Cetin)
Cemal Yildirim (Swollwacht)

Frankwin Mussche (PvdA) reageerde wel, maar wenste niet mee te werken aan de enquête.

Back to top button