vrijdag , 1 december 2023
Harm Smeengekade
Foto: Pascal Pellikaan, http://www.pp-fotografie.nl/

Rabobank aan Harm Smeengekade kleurt Frans

De Rabobank aan de Harm Smeengekade werd maandagavond verlicht in de Franse driekleur, blauw-wit-rood. Het was een gebaar om de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Parijs te herdenken.

Eerdere ideeën om de Peperbus in de Franse driekleur te laten verlichten bleken op korte termijn niet haalbaar wegens de werkzaamheden die daardoor verricht moesten worden. Wel was er gistermiddag op het bordes van het stadhuis in Zwolle een plechtigheid waar de burgemeester ook enkele woorden sprak.