Onderzoek: ‘Ouders in Zwolle steeds vaker onmachtig, onwillig of onkundig’

In een vernietigend rapport over jeugd in Zwolle stellen de onderzoekers dat ouders te veel druk op hun kinderen leggen. De hoge verwachtingen van hun kroost begint soms al in groep 3 van de basisschool.

De gemeente Zwolle heeft het onderzoek laten maken om criminele jeugd in de stad in kaart te brengen. De onderzoekers van het gerenommeerde bureau Beke melden ook de rol van Zwolse ouders in de opvoeding van hun kinderen. Niet alleen de hoge verwachtingen, maar ook de weinige aandacht die kinderen van hun ouders krijgen spelen een rol in de problematiek van de jeugd in de stad. ‘Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de rol van de ouders en het gezin aan het veranderen is, waarbij er vaker dan voorheen sprake lijkt te zijn van een gebrek aan aandacht en tijd voor het kind’, schrijft bureau Beke.

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Doordat ouders een te drukke agenda hebben, is het lastig om kwaliteit te leveren in de opvoeding. Daarnaast hebben de ouders, die wel genoeg tijd hebben, ook opvoedingsvragen.[/perfectpullquote]

De onderzoekers halen ook een rapport van Travers Welzijn aan uit 2020. Daarin worden al verontrustende signalen ontvangen over de rol van ouders naar hun kinderen. ‘Steeds meer kinderen ervaren een bepaalde mate van prestatiedruk en stress bij het leveren van prestaties op school, tijdens het sporten etc. Het aantal kinderen dat deelneemt aan programma’s van Travers Welzijn en problemen ervaren als gevolg van echtscheidingen, diagnoses nemen toe. Doordat ouders een te drukke agenda hebben, is het lastig om kwaliteit te leveren in de opvoeding. Daarnaast hebben de ouders, die wel genoeg tijd hebben, ook opvoedingsvragen. Kinderen hebben een ongezonde leefstijl doordat er te ongezond wordt gegeten, te weinig wordt bewogen en te veel tijd wordt doorgebracht achter spelcomputers.’

Ouders zijn onmachtig, onwillig of onkundig
Ouders in Zwolle lijken, volgens de onderzoekers, een steeds meer afwezige rol op te nemen in de opvoeding. Een jeugdbeschermer vertelt: ‘De ouders zijn onmachtig, onwillig of onkundig.’ Waar de onwillige ouders van alle tijden zijn, lijken steeds meer ouders onmachtig of onkundig te zijn. Ouders zijn steeds vaker handelingsverlegen, aldus de experts uit het domein zorg en welzijn. Ook vertellen zij dat ouders meer afwezig zijn. Er wordt bij ouders minder verantwoordelijkheidsgevoel geconstateerd en ouders lijken minder goed te weten wat hun kind in zijn of haar vrije tijd doet of hoe hun kind zich voelt. Vooral de afwezige rol van ouders bij het onlinegedrag van kinderen wordt meermaals benoemd. Een onderwijzer uit het voortgezet onderwijs geeft aan: ‘We krijgen veel informatie dat ouders handelingsverlegen zijn in de opvoeding. Zeker op het online gebeuren.’

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]De Zwolse jeugd groeit op in een prestatiemaatschappij. Eenzaamheid, depressies en burn-outs kunnen een gevolg zijn van de (steeds meer) ervaren mentale druk onder jongeren. [/perfectpullquote]

De Zwolse jeugd groeit op in een prestatiemaatschappij. Eenzaamheid, depressies en burn-outs kunnen een gevolg zijn van de (steeds meer) ervaren mentale druk onder jongeren. Ook de sociale druk neemt toe. Zo moeten ze veel ballen omhooghouden: social mediasucces, school, populariteit. Ook in Zwolle wordt deze landelijke ontwikkeling teruggezien. Experts uit elk domein geven aan dat jeugdigen een grotere druk ervaren om te presteren, vooral in het onderwijs. Een expert, werkzaam in het onderwijs, geeft aan dat deze druk op steeds jongere leeftijd wordt ervaren: ‘Wij zien meer kinderen in de brugklas met burn-out-verschijnselen. Dan ben je 12-13 jaar en kom je thuis te zitten.’

Psychische problematiek
Experts uit de zorg vertellen dat steeds meer jongeren niet meekomen met de verwachtingen van de maatschappij en psychische problematiek ontwikkelen. Er is een grotere groep schoolverlaters. Daarnaast valt op dat jongeren vastlopen in keuzes en hierbij meer ondersteuning nodig hebben. De druk om goed te presteren, komt niet alleen vanuit de maatschappij. Ook ouders lijken deze druk te hebben. Een medewerker van het sociale wijkteam vertelt dat ouders veeleisender zijn. ‘De verwachtingen van ouders voor hun kind beginnen al bij groep drie, soms nog eerder.’ Deze ontwikkeling wordt vooral gezien bij hoogopgeleide ouders. Doordat ouders ook steeds vaker prestatiedruk en sociale druk ervaren, worden kinderen vaker als bijzaak gezien, wat kan leiden tot meer sociale en emotionele problematiek.

Back to top button