Rechter: Gemeente mag Kegelhuis ontruimen

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 25 juni uitspraak gedaan in de zaak tussen gemeente Zwolle en het Zwols Kegelhuis. De zaak ging om de vraag of de gemeente de erfpachtverhouding rechtsgeldig heeft beëindigd en dus ontruiming van het Kegelhuis aan de Van Wevelinkhovenstraat mag vorderen. Het Hof heeft de gemeente in alle opzichten in het gelijk gesteld.

De kern van de zaak is dat partijen van mening verschilden over het antwoord op de vraag of tussen hen een overeenkomst tot stand was gekomen tot verlenging of vernieuwing van de erfpacht. De Stichting Zwols Kegelhuis meende van wel, de gemeente meende van niet. Verder had de gemeente bij de rechtbank gevorderd om het Kegelhuis te ontruimen, op te leveren en aan de gemeente beschikbaar te stellen. De gemeente heeft op termijn plannen voor woningbouw op de locatie aan de Van Wevelinkhovenstraat. De Stilohal is reeds gesloopt.

Vernietiging vonnissen rechtbank<.h3>
Het Hof in Leeuwarden heeft de gemeente in het gelijk gesteld. Het Hof vernietigt de vonnissen van de rechtbank van december 2021 en juli 2022. In haar uitspraak heeft het Hof aangegeven dat tussen de gemeente en het Kegelhuis geen nieuwe erfpachtovereenkomst tot stand is gekomen. Ook oordeelde het Hof dat het Kegelhuis vanaf 1 januari 2012 zonder recht of titel gebruik heeft gemaakt van het pand. Het Hof beveelt de Stichting om de percelen te ontruimen en ontruimd op te leveren en ter beschikking te stellen aan de gemeente Zwolle vóór 1 september 2024.

Wethouder Monique Schuttenbeld: ‘De uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is helder. Het is prettig dat er duidelijkheid is. We gaan naar aanleiding van de uitspraak in gesprek met het bestuur van het Zwols Kegelhuis over het vervolg’.

Back to top button