Rechtszaak dreigt na schimmige procedure ZwolleFonds

De tegenstanders van het ZwolleFonds (een verplichte extra belasting voor ondernemers in de binnenstad) onderzoeken mogelijkheden naar de rechter te stappen om de procedure op te schorten.

Ondernemers in het centrum van Zwolle zijn de laatste weken in de ban van het stemmen over een ZwolleFonds. Mocht een meerderheid van de stemgerechtigden besluiten dat het fonds er moet komen, zijn álle ondernemers verplicht via de WOZ-belasting financieel bij te dragen. Maar de procedure voor het stemmen ligt onder vuur. Tegenstanders willen nu naar de rechter om het stemproces te laten stil leggen. Reden: het afwijzen van de gemeente van een WOB-verzoek van de opponenten.

Stembiljetten
De gemeente Zwolle heeft besloten dat álle stembiljetten in handen komen van de voorstanders van het fonds. Zij hebben adressen gekregen van alle ondernemers en komen de stembiljetten persoonlijk rondbrengen (en ook weer ophalen). Tegenstanders hebben een WOB-verzoek ingediend om ook aan de adressenlijst te komen. Die werd in eerste instantie goedgekeurd, maar dat bleek alleen de adressenlijst te zijn van de panden zelf, níét de correspondentieadressen van de eigenaren. Die laatste groep moet echter een stem uitbrengen. Ook blijkt de adressenlijst niet up to date te zijn. Zo staan enkele panden van ondernemers níét op de lijst, terwijl dat wel zou moeten.

Opheldering
Ook is er ophef over het stembiljet dat de gemeente (zelf ook voorstander) heeft afgegeven aan het pro-kamp. De tekst op het stembiljet is allesbehalve neutraal. GroenLinks heeft inmiddels opheldering gevraagd bij de verantwoordelijke ambtenaren. Die blijken overigens op vakantie te zijn, waardoor er pas na het weekend verdere actie ondernomen kan worden.

De hele procedure voor de totstandkoming van het ZwolleFonds wordt door tegenstanders al vergeleken met ‘praktijken uit Zuid-Italië‘. Ondernemers in het centrum hebben tot 1 november de tijd hun stembiljet in te vullen.

Back to top button