donderdag , 7 december 2023

Reeën sterven door slechte omstandigheden in Zwolle

GroenLinks maakt zich grote zorgen over de leefomstandigheden van twee groepen reeën in de gemeente Zwolle. Een kleine groep reeën op de Kop van Voorst is inmiddels zo in het nauw gekomen, dat de eerste dieren zijn overleden.

Dinsdagmiddag nog rukte de dierenambulance uit om een te water geraakte ree te hulp te schieten. Ook de leefomstandigheden van de reeënpopulatie in het nabijgelegen Westerveldse bos zijn de laatste tijd sterk verslechterd.  GroenLinks vraagt het college om zo snel mogelijk met een oplossing te komen voor beide populaties en de leefsituaties voor de dieren te verbeteren. 

Boverhoff
Sinds enkele jaren huist een kleine groep reeën op de Kop van Voorst, het eens zo groene schiereiland in het Zwarte Water. Sinds de firma Boverhoff het STIHO-terrein heeft verhuurd aan Scania en deze hier een parkeerterrein heeft gerealiseerd, hebben de reeën het zwaar. Al tijdens de werkzaamheden op het gebied zijn twee reeën verdronken nadat zij door stress in het water zijn gesprongen.


Opgesloten
Afgelopen weekend bereikte ons het bericht dat een ree al enkele dagen zat opgesloten op het Scania-parkeerterrein. Bij navraag bleek dat het vaker voorkomt dat reeën vastzitten binnen de omheining. Medewerkers van de firma Boverhoff verjagen de dieren dan van het terrein, maar van schrik schieten zij toch weer door de afrastering naar binnen en kunnen er vervolgens niet meer uitkomen.

Westerveldse Bos
Naast de situatie van de reeën op de Kop van Voorst, wil GroenLinks tevens aandacht vragen voor de reeënpopulatie in het nabijgelegen Westerveldse Bos. Wij hebben vernomen dat ook voor deze dieren de leefomstandigheden zijn verslechterd, specifiek in het gebied Dijklanden. Met de komst van de Stadslanderijen zijn omheiningen van prikkeldraad geplaatst in het leefgebied van de reeën. Voorheen liepen de reeën hier vrij rond, in de huidige situatie zijn al verschillende reeën verstrikt geraakt in het prikkeldraad.

De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over het welzijn van de reeën in dit gedeelte van Zwolle. Zowel op de Kop van Voorst als in het Westerveldse Bos raken de dieren steeds verder in het nauw. Het ingesloten raken op een parkeerterrein of verstrikt raken in prikkeldraad veroorzaakt nog meer stress, een factor die voor deze diersoort een dodelijke afloop kan hebben.

Vragen

  1. Is het college op de hoogte van de aanwezigheid van reeën op de Kop van Voorst? En zijn de incidenten van ingesloten reeën op het Scania-parkeerterrein bekend bij het college?
  2. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de firma Boverhoff om tot een diervriendelijke oplossing te komen met betrekking tot de afrastering van het betreffende terrein?
  3. Is het college bekend met het probleem van reeën die verstrikt raken in de prikkeldraadomheining rondom de Stadslanderijen in Dijklanden?
  4. Wat is de visie van het college op de leefbaarheid van de reeën in dit gebied en hoe denkt het college het welzijn van deze reeën te kunnen waarborgen?