Regeerakkoord: extra geld voor A28

In het nieuwe regeerakkoord staat dat er extra geld gaat naar verkeersaders van en naar het noorden en oosten. Specifiek wordt de A28 genoemd.

Voor een inhaalslag in infrastructuur stelt het kabinet cumulatief 2 miljard euro beschikbaar in de eerstkomende drie jaar. Daarna wordt het structurele budget met 100 miljoen euro verhoogd.
Het kabinet zet de extra financiële middelen met name in om de grootste resterende knelpunten aan te pakken. Specifiek gaat het om A4, A7, A15 in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58).

N-wegen
Ook worden gevaarlijke N-wegen, zoals die tussen Kampen en Zwolle, aangepakt. ‘Het aantal verkeersdoden en –gewonden neemt de laatste jaren toe, onder meer onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Het aantal slachtoffers moet omlaag’, staat er in het regeerakkoord. ‘We investeren samen met de provincies in veilige weginrichting, met name bij N-wegen. Daarnaast zetten we in op beïnvloeding van verkeersgedrag, slimme handhaving en wordt de registratie van de oorzaken van verkeersongelukken verbeterd. Daar waar verlichting op de snelwegen bijdraagt aan verhoging van de verkeersveiligheid gaat deze ’s avonds en ’s nachts weer aan.’

Lees hier het hele regeerakkoord.

Back to top button