Reproductiegetal in Duitsland weer boven de 1

Het belangrijke reproductiegetal R0 is in Duitsland, enkele dagen na versoepeling van maatregelen, weer gestegen tot boven de 1.

Het reproductiegetal geeft aan hoeveel besmette mensen andere mensen infecteren. Ligt die onder de 1, dan neemt de verspreiding van het virus af, ligt die boven de 1 dan neemt de verspreiding toe. In Duitsland is de R0 gestegen tot 1,1.

Volgens het Robert Koch Instituut is het te vroeg om op basis hiervan te concluderen of door de bredere verspreiding het aantal daadwerkelijke besmettingen zal toenemen of zal blijven dalen, zoals nu het geval is. Wel vereist de stijging van het reproductiecijfer volgens het instituut een nauwgezette monitoring van de situatie.

Back to top button