RIVM: Coronavirus neemt verder toe in Nederland

Afgelopen week werden 1.329 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 342 meer meldingen dan het aantal meldingen in de week daarvoor toen 987 nieuwe personen met een COVID-19 besmetting zijn gemeld.

Het virus verspreidt zich verder in Nederland. Het reproductiegetal R laat zien hoeveel andere mensen één persoon met het nieuwe coronavirus gemiddeld besmet. Het reproductiegetal is 1,40. Dit betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen weer 140 andere mensen besmetten.

Hoewel het getal iets hoger is dan de 1,29 die vorige week is gerapporteerd, verandert de bovengrens van de bandbreedte nauwelijks. Dat geeft aan dat de situatie weinig veranderd is in een week tijd.

Regionale verschillen
Er zijn regionale verschillen in het aantal meldingen. Dit is ook zichtbaar in het totaal aantal afgenomen testen in de teststraten per 100.000 inwoners en het percentage positieve testen per regio. Met name in Zuid-Holland en  Noord-Holland is een toename te zien in het aantal meldingen. Het aantal besmettingen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland blijft stabiel laag.

Jongeren
Naast een toename in het aantal besmettingen is er ook een verschuiving in leeftijdsopbouw te zien. In de afgelopen weken zien het RIVM een sterkere toename bij jongere leeftijdsgroepen dan bij ouderen.

Aantal besmettingsclusters neemt toe

Verspreid over het land neemt het aantal lokale clusters van drie of meer aan elkaar gerelateerde besmettingen toe. Er zijn op dit moment 133 actieve COVID -19 clusters in Nederland. De gemiddelde grootte van deze clusters is 5,9 personen (range 3- 30). De meeste besmettingen zijn nog steeds te vinden in de thuissituatie. Het aantal besmettingsclusters die het gevolg zijn van contact met overige familie, vrienden, feestjes, op het werk of door andere vrijetijdsbesteding neemt toe.

Back to top button