RIVM maakt namen van deelnemers aan OMT openbaar

Het RIVM heeft de namen van de leden van het Outbreak Management Team openbaar gemaakt. Ook arts-microbioloog Sylvia Debast van het Isala Ziekenhuis is een van de specialisten die advies geeft. Eerder werden de deelnemers van het OMT niet vrijgegeven, nu is de lijst openbaar. Hieronder de namen:

Vaste deelnemers

 • Prof. dr. Jaap van Dissel (voorzitter), Directeur Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, CIb Centrum Infectieziektebestrijding
 • Prof. dr. Aura Timen (secretaris), Secretaris OMT, hoofd LCI Landelijke co√∂rdinatie infectieziektebestrijding , Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Drs. Masja Loogman, Huisarts / senior wetenschappelijk medewerker NHG Nederlands Huisartsen Genootschap , NHG
 • Dr. Jaap Maas, Bedrijfsarts-epidemioloog, Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum locatie AMC Academic Medical Center / Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
 • Dr. Emile Schippers, Internist-infectioloog, Haga Ziekenhuis / VIZ Vereniging voor Infectieziekten
 • Dr. Anja Schreijer, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding / LOI Landelijk Overleg Infectieziekten -voorzitter ad interim, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam / LOI
 • Prof. dr. Annelies Verbon, Internist-infectioloog, Erasmus MC Erasmus University Medical Center / NVII
 • Dr. Ann Vossen, Arts-microbioloog, LUMC Leids Universitair Medisch Centrum / NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
 • Drs. Anne de Vries, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, GGD Kennemerland / LOI

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Op zoek naar mondkapjes? Of zelf maken? Kijk hier.[/box]

Uitgenodigde experts

 • Drs. Arend Arends, Klinisch geriater, Maasstad Ziekenhuis
 • Dr. Marleen Bakker, Longarts, Erasmuc MC medisch centrum
 • Dr. Chantal Bleeker-Rovers, Internist-infectioloog, Radboud UMC
 • Dr. Marije Bomers, Internist-infectioloog, VU Vrije Universiteit MC
 • Prof. dr. Marc Bonten, Arts-microbioloog, UMC Utrecht
 • Prof. dr. Martien Borgdorff, Emeritus hoogleraar epidemiologie, Amsterdam UMC
 • Drs. Froukje Bosma, Arts-microbioloog, Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA)
 • Prof. dr. Jako Burgers (vervanger Masja Loogman), Huisarts en medisch strategisch adviseur, NHG
 • Prof. dr. Bianca Buurman, Hoogleraar acute ouderenzorg, Amsterdam UMC
 • Dr. Sylvia Debast, Arts-microbioloog, Isala ziekenhuis
 • Trudie van Duin, Programmamanager, Ambulancezorg
 • Dr. Menno van der Eerden, Longarts, afdelingshoofd Erasmus MC
 • Dr. Pauline Ellerbroek, Internist-infectioloog, UMC Utrecht / Calamiteitenhospitaal
 • Prof. dr. Alex Friedrich, Arts-microbioloog, UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen / Acute Zorg Netwerk Noord Nederland
 • Drs. Emilie Gieling, Ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, UMC Utrecht
 • Prof. dr. Diederik Gommers, Internist-intensivist en voorzitter NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum , Erasmus MC
 • Prof. dr. Cees Hertogh, Hoogleraar Ouderengeneeskunde en Ethiek van de zorg, Amsterdam UMC
 • Prof. dr. Christian Hoebe, Hoogleraar Sociale Geneeskunde i.h.b. izb Infectieziektebestrijding / hoofd afdeling Infectieziekten, Universiteit Maastricht / GGD Zuid Limburg
 • Prof. dr. Hans van der Hoeven, Hoogleraar Intentive Care, Radboud UMC
 • Patricia Houtman, Deskundige infectiepreventie, Spaarne Gasthuis
 • Drs. K√°roly Illy, Kinderarts, Ziekenhuis Rivierenland Tiel / NVK Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Prof. dr. Menno de Jong, Hoofd medische microbiologie, Amsterdam UMC locatie AMC
 • Prof. dr. Jan Kluytmans, Arts-microbioloog, Microvida locatie Amphia / Netwerk Acute Zorg Brabant
 • Prof. dr. Marion Koopmans, Viroloog, Erasmus MC / Nationaal Influenza Centrum
 • Drs. Nienke Nieuwenhuizen, Specialist ouderengeneeskunde, Verenso Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters
 • Dr. Astrid Oude Lashof, Internist-infectioloog, MUMC
 • Dr. Tamara Platteel (vervanger vast OMT-lid NHG), NHG
 • Drs. Ariene Rietveld, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, GGD
 • Dr. Lisette Romijn, Huisarts, senior beleidsmedewerker, LHV landelijke huisartsenvereniging
 • Prof. dr. Dirk Ruwaard, Hoogleraar Public Health and Health Care Innovation, UMC Maastricht
 • Drs. Noud Schel, Arts, KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
 • Dr. Karin Ellen Veldkamp, Arts-microbioloog, hoofd infectiepreventie, LUMC / Netwerk Acute Zorg West
 • Prof. dr. Theo Verheij, Hoogleraar huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht
 • Prof. dr. Margreet Vos vluchtige organische stoffen , Arts-microbioloog, expert infectiepreventie, Erasmus MC / NVMM-HiP Health Insurance Plan
 • Prof. dr. Andreas Voss, Arts-microbioloog, medisch manager medische microbiologie en infectiepreventie, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
 • Drs. Toos Waegemaekers, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, GGD Gelderland-Midden, RAC Regionale Arts Consulenten
Back to top button