donderdag , 7 december 2023
Een inspreker tijdens de informatieavond over het azc.

Foto: Pascal Pellikaan, http://www.pp-fotografie.nl

Roep om kleiner azc in Zwolle zwelt aan

Na drie inloopavonden en één informatiebijeenkomst is duidelijk geworden dat de inwoners van Zwolle graag vluchtelingen willen opvangen, maar niet op de manier die de gemeente in samenspraak met het COA heeft bedacht. Eerder beloofde burgemeester Henk Jan Meijer te zullen luisteren naar de wensen in de stad.

Ook tijdens de derde inloopavond, gisteren in wijkcentrum De Bestevaer in de Wipstrik, bleken bewoners rond het nieuw te bouwen azc – naast de Isala – bezwaren te hebben tegen de plannen die er nu liggen. Vooral de grootte van het asielzoekerscentrum (600-800 vluchtelingen) is een telkens terugkerend euvel voor de inwoners van Zwolle.

Tijdens de bijeenkomst voor de buurtbewoners van Wipstrik-Noord liepen de emoties gisteren soms hoog op. Eerder werd de wijk ook al tien jaar opgezadeld met een azc, nu worden zij de komende vijftien jaar opnieuw geconfronteerd met nieuwe buren. ‘We zijn niet tegen, maar we weten nog wel wat er de vorige keer gebeurde’, vertelde een van de wijkbewoners. Een veelgehoord bezwaar was gisteren opnieuw de omvang van het azc. Bewoners pleiten voor kleinschaliger opvang, verspreid door de stad.

En dát signaal komt in elke discussie met de Zwolse inwoners terug. Gisteren in de Wipstrik, eergisteren bij een info-avond met bedrijven en scholen en 20 januari al in het PEC Zwolle-stadion tijdens de grote informatieavond. Ook werd er een petitie met meer duizend steunbetuigingen opgezet tegen een asielzoekerscentrum in de huidige vorm.

Het zijn overigens niet alleen de bewoners die moeite hebben met de grootte van het te bouwen azc, in het oude pand van Waterschap Groot Salland, naast Isala. Ook in de Zwolse politiek zijn er stromingen die liever kleinschaliger opvang zien. Fractievoorzitter Patrick Rijke van GroenLinks: ‘Met de vele leegstaande panden in de stad moet het mogelijk zijn mensen op verschillende kleinere locaties op te vangen in plaats van in één groot centrum.’

En binnen de PvdA is er ook al gesproken over de omvang van het asielzoekerscentrum in Zwolle. Fractievoorzitter Eefke Meijerink op de website van de partij: ‘Tijdens de ledenvergadering, op 19 januari, bleek de omvang van de locatie tot discussie te leiden onder de aanwezigen. Die aanwezigen waren wel unanieme voorstanders van opvang in de stad.’

Burgemeester Henk Jan Meijer heeft eerder beloofd naar de geluiden van de stad te luisteren en daar ook naar te handelen. ‘Maar’, vertelde hij ook tijdens informatiebijeenkomsten, ‘opvang van asielzoekers verspreid over de stad brengt ook extra kosten met zich mee.’

De Zwolse gemeenteraad neemt dinsdag 19 april een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum. Een week eerder is er een informatiemarkt waar geïnteresseerden in gesprek kunnen met raadsleden.