Home / Hoofdzaken / RTV ZOo gaat verder als RTV Zwolle.fm
RTV ZOo

RTV ZOo gaat verder als RTV Zwolle.fm

RTV ZOo gaat per 19 oktober RTV Zwolle.FM heten. Ook is de organisatie verder geprofessionaliseerd.

RTV ZOo stond de laatste maanden onder druk door een machtsstrijd tussen bestuur en een aantal vrijwilligers. Van de laatste groep, zowel de hoofdredacteur als een aantal eindredacteuren, is afscheid genomen. Daarvoor in de plaats zijn inmiddels nieuwe mensen benaderd die ook echt uit de journalistiek komen. Gerard Waanders is benoemd tot directeur. Tevens zijn er gesprekken afgerond met een nieuwe hoofdredacteur.

Nieuwe impuls
Volgens voorzitter Gert Jan Weijerink is het tijd om de lokale radio en televisie in Zwolle een nieuwe impuls te geven. ‘Daarom is gekozen om op 19 oktober verder te gaan onder een nieuwe naam, maar vooral met een professionele(re) elan. De professionalisering waaraan de afgelopen tijd hard is gewerkt wordt doorgezet om door te gaan met een stevige kern van mensen die met hart en ziel werken aan de lokale radio en tv. Mensen met hart voor Zwolle en haar omroep.’

12 reacties

  1. Fijn om te lezen dat ZOo doorgaat. “Mijn” omroepje. Over de naam valt te twisten maar ach, ZOo was nou ook niet denderend…

    • Ik ken de inhoud niet van het conflict dus ik heb daar geen oordeel over. Ik weet wel dat er vanaf het allerbegin van ZOo – in den tijden van de bedenkster van de naam – machtsspellen gaande waren. Vrees dat het de Zwolse omroep cultuur is. Ik ben namelijk ook anders gewend.

  2. Wat kost deze naamsverandering? #ns

  3. Wederumme een naamsveranderink?!

  4. Laat dat ‘.fm’ weg en je hebt een professionele naam. RTV Zwolle.

  5. Rtv Zwolle.fm dakje OMGWTFBBQ : – ) €$§¥%