Ruim 4.300 Zwollenaren hebben problematische schulden

Op dit moment heeft naar schatting 7% van de Zwolse inwoners (ruim 4.300 personen)
problematische schulden. De fracties van PvdA, D66 en SP in Zwolle willen meer grip krijgen op de schulddienstverlening en vragen om maatwerk.

Een problematische schuldsituatie is de situatie waarin te voorzien is dat iemand zijn of haar schulden niet zal kunnen blijven afbetalen of is gestopt met afbetalen. In ieder geval een situatie waarin niet binnen 36 maanden alle openstaande vorderingen betaald kunnen worden (met een betalingsregeling).

Schulden Zwolle

Het aantal mensen dat in Zwolle gebruik maakt van schulddienstverlening is echter veel lager dan het aantal mensen dat naar schatting problematische schulden heeft. Er blijkt dat de afgelopen vijf jaar zo’n 1.800 aanvragen voor schulddienstverlening bij de gemeente Zwolle zijn binnengekomen. Niet alle aanvragen leiden ook tot ondersteuning en in voorkomende gevallen wordt de ondersteuning ook vroegtijdig afgebroken. Bijvoorbeeld doordat een cliënt het niet eens is met de aanpak.

Schulddienstverlening Zwolle

Hoewel het Zwolse beleidsplan schulddienstverlening dit jaar moet worden herrijkt zijn er plannen om de huidige situatie een jaar te verlengen. De fracties van PvdA, D66 en SP willen weten waarom dat is en of het niet tijd is om meer maatwerkoplossingen te creëren. Zij hebben daarover vragen aan het College van B en W gesteld.

Back to top button