Ruim 600 Zwollenaren moeten wachten op besluit zorg

De gemeente Zwolle heeft het niet voor elkaar gekregen om voor 1 juli iedereen te beoordelen die huishoudelijke ondersteuning nodig heeft. Zo’n 600 mensen wachten nog op een indicatie.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe wet van kracht, waarbij mensen die zorg nodig hebben opnieuw worden beoordeeld. Via zogenoemde ‘keukentafelgesprekken’ wordt bekeken of de patiënt het aantal uren hulp mag houden of niet. In veruit de meeste gevallen wordt er gekort. Vanaf vandaag (1 juli) zou de operatie afgerond moeten zijn, maar die deadline heeft de gemeente niet gehaald.

Geen gesprek
Ruim 600 cliënten hebben nog geen gesprek of beschikking gehad en wachten nog af. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om bij die groep de huidige ondersteuning te continueren totdat het gesprek is gevoerd en de beschikking klaar is. Het college en de zorgaanbieders koersen daarbij op 1 september aanstaande.

Hoge druk
De redenen waarom voor deze 20 procent nog geen nieuwe beschikking is, zijn divers, schrijft de gemeente. Het voeren van een goed keukentafelgesprek en het hierbij betrekken van mantelzorgers en sociaal netwerk, vraagt de nodige inzet. Dit heeft mede geleid tot een hoge druk op de sociale wijkteams en de aanbieders waardoor nog niet alle cliënten al een keukentafelgesprek hebben gehad. In sommige gevallen is er wel een gesprek gevoerd, maar is het verslag nog niet bij de gemeente binnengekomen. Daarnaast hebben sommige cliënten een zodanige complexe, meervoudige problematiek dat zij door de aanbieder zijn aangemeld bij het sociaal wijkteam.

De cliënten wiens huidige ondersteuning voorlopig nog doorloopt worden hierover per brief geïnformeerd. In Zwolle ontvangen 3318 mensen huishoudelijke ondersteuning.

Back to top button