Sanering pand Diezerstraat kan veel duurder uitpakken

De sanering van de bodem van het pand aan de Diezerstraat 80-82 kan veel duurder uitvallen dan wethouder René de Heer gisteren vertelde. Ook is helemaal niet zeker dat de kosten kunnen worden opgevangen door de post onvoorzien, zoals de wethouder eerder meldde.

Het is de zoveelste financiële tegenslag voor de burgers van Zwolle bij de verhuizing van de bibliotheek van de Diezerstraat naar de Zeven Alleetjes. Bij de laatste locatie werd asbest gevonden, waardoor er vier miljoen euro extra moet worden betaald om alles te reinigen. En gisteren bleek in het oude pand van de bieb de bodem opeens verontreinigd. Volgens de gemeente, bij monde van wethouder René de Heer, geen reden voor zorg. De kosten zouden ongeveer een ton bedragen en dat zou worden opgevangen door de post ‘onvoorzien’.

Eigen persbericht veranderd
Maar dat blijkt een dag later alweer niet te kloppen. De gemeente heeft het eerdere persbericht op de eigen site al aangepast en ook de raadsleden ontvangen 24 uur later andere informatie dan het publiek. In een nota staat namelijk dat het helemaal niet zeker is wat de extra kosten zullen zijn. ‘Voorlopig worden de extra kosten als gevolg van de verontreiniging geraamd op ca. € 125.000,-.’ Echter: ‘De werkelijke kosten zijn sterk afhankelijk van de hoeveelheid vervuilde grond die tijdens de uitvoering van de sanering zal blijken.’

Extra kosten
En ook de passage dat de extra kosten zullen worden betaald door de post ‘onvoorzien’ is opeens verdwenen. ‘Bij dit soort grootschalige (bouw)projecten wordt altijd rekening gehouden met onvoorzien omstandigheden door de opname van een post Onvoorzien. Binnen dit project staan de budgetten en de post Onvoorzien al zeer onder druk, mede door de extra asbestvondst (in het pand van de Zeven Alleetjes, red.). Het is daarom niet eenvoudig om de nu ontstane extra kosten op te vangen binnen de bestaande budgetten van het project.’

Back to top button