Scania gaat nieuw mega-pand realiseren in Zwolle

Op het Schiereiland aan de Kop van Voorst (Gasthuisdijk 46) gaat Scania een nieuw pand realiseren waarin zowel Scania Nederland, Scania Production Zwolle als Scania Logistics Netherlands onderdak krijgen. Op een perceel van ca. 45.000 m2 gaat een pand gebouwd worden met een oppervlakte van 25.000 m2.

Scania Nederland verhuist haar Central Delivery Workshop (CDW) van de locatie Kleefstraat naar de Gasthuisdijk. Scania Production Zwolle breidt op de nieuwe locatie haar Fit For Use activiteiten uit en Scania Logistics Netherlands neemt voor haar warehousing 10.000 m2 nieuwe ruimte in gebruik. Onlangs verleende de gemeente Zwolle de vergunning voor de nieuwbouw.

Duurzaamheid heeft belangrijke rol

Naast goede werkfaciliteiten en bereikbaarheid voor de medewerkers, speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol. Het nieuwe pand zal worden uitgerust met de nieuwste technologieën om het pand te verwarmen, te ventileren, te verlichten en van water te voorzien. Zonnepanelen, LED-verlichting, moderne vloerverwarming en energiezuinige werkplaatsuitrusting zijn slechts enkele voorbeelden van de duurzame oplossingen waarvoor gekozen zal worden.

De nieuwe Central Delivery Workshop (CDW) van Scania Nederland zal 10.000 m2 van het nieuwe pand in beslag nemen. De CDW is thans gevestigd aan de Kleefstraat te Zwolle – als onderdeel van de Scania dealervestiging aldaar – maar op die locatie bestaat geen mogelijkheid om het pand uit te breiden om de noodzakelijke groei mogelijk te maken.

Bovendien biedt een locatie, dichter gelegen bij de productiefaciliteiten aan de Russenweg, de mogelijkheid om onnodige kilometers over de A28 te voorkomen. Dit is niet alleen efficiënter, maar reduceert ook de uitstoot van CO2 en evt. congestie van de snelweg. De CDW zal op de nieuwe locatie gebruik maken van de reeds bestaande parkeervoorziening voor trucks.

In de CDW worden de trucks ná de productie in de fabriek gereedgemaakt voor de aflevering aan de eindklant via de Nederlandse Scania dealervestigingen. Op dit ogenblik biedt de CDW werk aan ca. 70 fte’s.

Scania Logistics Netherlands regisseert de logistieke stromen van alle onderdelen voor Scania wereldwijd. De logistieke hub in Nederland stuurt de Centraal-Europese en intercontinentale leveranciers aan vanuit Zwolle en Hasselt (Ov). Door de groei van Scania is er meer capaciteit benodigd voor het regisseren van de supply chain.

<h3>Werk voor 200 fte’s</h3>
Op de nieuwe locatie zal, met alle activiteiten, werk zijn voor ca. 200 fte’s. Hierin zijn extra fte’s opgenomen vanwege de groei van de activiteiten. Het nieuwe pand zal in het tweede kwartaal 2025 in gebruik worden genomen.

Back to top button