Sinds gisteren 134 patiënten overleden

Sinds gisteren zijn er 134 patiënten overleden aan het coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal sterfgevallen op 1.173. Dat aantal ligt in werkelijkheid hoger, doordat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting.

Uit de laatste update van het RIVM blijkt ook dat er in één dag 447 nieuwe coronapatiënten opgenomen (geweest) zijn in het ziekenhuis.

Overzicht aantallen
Het totaal aantal positief geteste patiënten: 13.614 (+1.019)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 5.159 (+447)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.173 (+134)

Duiding
Vandaag zijn er 447 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn 134 personen als overleden gemeld. Deze ziekenhuisopnames en sterfgevallen hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan, maar zijn in de afgelopen 24 uur gerapporteerd.  Tot nu toe zijn er twee sterfgevallen gemeld van personen jonger dan 50 jaar, beide met ernstige onderliggende gezondheidsproblemen.

Lager dan gisteren
De aantallen gemelde ziekenhuisopnames en meldingen van overlijden zijn vandaag lager dan gisteren. Het is belangrijk om te weten dat het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames van de afgelopen dag is. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan aan de GGD’en.

Eerste effecten lijken zichtbaar
De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar te worden. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

De trends in de opnames per provincie zijn onveranderd ten opzichte van gisteren. Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames heen te zijn. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg is dit nog niet zichtbaar. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.

Back to top button