Sinds gisteren 148 patiënten overleden, 502 opgenomen in ziekenhuis

Sinds gisteren zijn er 148 patiënten overleden aan het Covid-19. Daarmee komt het totaal aantal sterfgevallen op 1487. Dat aantal ligt in werkelijkheid hoger, doordat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting.

Uit de laatste update van het RIVM blijkt ook dat er in één dag 502 nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen zijn in het ziekenhuis. Het totaal aantal patiënten dat is opgenomen (geweest) in het ziekenhuis komt nu op 6286.

Duiding van RIVM
Vandaag zijn er 502 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds gisteren 148 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

In de rapportage Data coronavirus is een grafiek opgenomen met het aantal ziekenhuisopnames naar meldingsdag en sterfgevallen per dag van overlijden. Door vertraging in de meldingen zijn er ook extra gevallen van voorgaande dagen.

Maatregelen lijken zichtbaar
De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Om de verspreiding van het virus blijvend te vertragen is een lange adem nodig. Het is dan ook heel belangrijk dat iedereen de maatregelen de komende periode blijft opvolgen.

Oversterfte
Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten in samenwerking met het CBS. De CBS-cijfers laten alle sterfgevallen in Nederland zien, ongeacht de doodsoorzaak. Gewoonlijk zijn er deze tijd van het jaar tussen de 2700 en 3000 sterfgevallen per week. De meest recente sterftecijfers in Nederland laten zien dat in de week van 19 tot en met 25 maart 2020 naar schatting tussen de 870 en 1181 méér personen overleden zijn dan verwacht in deze week. Een aanzienlijk deel daarvan is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat precies is  wordt pas later uit de doodsoorzakenregistraties duidelijk. Voor meer informatie: www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland

Back to top button