Sinds gisteren 166 patiënten overleden aan corona

Sinds gisteren zijn er 166 patiënten overleden aan het coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal sterfgevallen op 1339. Dat aantal ligt in werkelijkheid hoger, doordat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting.

Uit de laatste update van het RIVM blijkt ook dat er in één dag 625 nieuwe coronapatiënten opgenomen zijn in het ziekenhuis. Het totaal aantal patiënten dat is opgenomen (geweest) in het ziekenhuis komt nu op 5784.

  • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 5.784 (+625)
  • Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.339 (+166)
  • Het totaal aantal positief geteste patiënten: 14.697 (+1.083)

Duiding van het RIVM
Vandaag zijn er 625 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn 166 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

In de rapportage Data coronavirus is een grafiek opgenomen met het aantal ziekenhuisopnames naar meldingsdag en sterfgevallen per dag van overlijden. Door vertraging in de meldingen kunnen deze cijfers per dag wijzigen.

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  krijgt via meerdere bronnen informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De gegevens per dag van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportage Data coronavirus in Nederland. Deze cijfers worden continu bijgewerkt door Stichting NICE. De cijfers in deze rapportage lopen daarom wat achter op de actuele situatie.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Back to top button