donderdag , 7 december 2023

Sloop Melkmarkt stilgelegd wegens asbest

Sloop MelkmarktEen deel van de sloop van de bankenlocatie aan de Melkmarkt is tijdelijk stilgelegd omdat er asbest is aangetroffen in een betonnen vloer.

De aannemer heeft het werk onmiddellijk stilgelegd en een asbestdeskundige ingeschakeld. Deze heeft onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het om een laag percentage asbest gaat dat vast zit in het beton. De kans dat er asbest is vrijgekomen, en het gevaar voor de volksgezondheid is daarom minimaal.

Meer tijd
De asbestdeskundige heeft een advies gegeven waarmee de sloop met de juiste voorzorgmaatregelen kan doorgaan. Op deze wijze is gewaarborgd dat er geen asbest buiten het sloopterrein terecht komt. Deze sloopmethode neemt meer tijd in beslag.  Dat betekent dat de tijdelijke verkeersmaatregelen op de Melkmarkt waarschijnlijk tot eind juni van kracht zijn. Daarna kan de normale sloopmethode worden hervat.