zaterdag , 30 september 2023
Verkiezingsprogramma SP Zwolle

SP: ‘Armoede bij kinderen in Zwolle aanpakken’

De SP in Zwolle heeft vandaag haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. De partij wil dat er meer betaalbare huurwoningen komen én dat er werk wordt gemaakt om armoede terug te dringen, vooral bij kinderen die opgroeien in armoede.

De Zwolse SP lanceerde vandaag (donderdag) haar verkiezingsprogramma voor 2018, genaamd ‘Voor Elkaar. Voor Zwolle’. De SP wil radicaal breken met het beleid van de afgelopen jaren en kiest voor de speerpunten: voldoende betaalbare (huur)woningen, armoedebestrijding, meer groen en lagere woonlasten.

Hieronder een aantal punten uit het programma:

– Er moeten aanzienlijk meer sociale huurwoningen gebouwd worden. De verhouding tussen
nieuwbouwwoningen in het lage, midden- en hoge segment moet worden bijgesteld naar
40%-40%-20%.

– De SP wil volwaardig openbaar vervoer in stand houden en herstellen binnen Zwolle, tussen Zwolle en woonkernen in het buitengebied en tussen Zwolle en omliggende gemeenten.

Dierenweides vervullen een belangrijke rol in een leefbaar Zwolle, maar raken meer dan
eens in de knel. De SP pleit ervoor dat de gemeente hen helpt het hoofd boven water te
houden.

– De SP wil dat de gemeente haar best doet cultuur aantrekkelijk te maken voor jongeren en stelt voor dat Zwolse musea een dag per maand kosteloos hun deuren openen voor leerlingen, zodat scholen hun leerlingen eenvoudig in aanraking kunnen laten komen met kunst en cultuur in Zwolle.

– De gemeente organiseert een wedstrijd waarvan de winnaar wordt uitgeroepen tot stadsvlogger van Zwolle. De stadsvlogger vlogt over wat er speelt in Zwolle.

– De SP pleit ervoor het gemakkelijker te maken gemeentelijke referenda in Zwolle te organiseren.

– Er moet een einde komen aan de huidige computervergoeding voor raadsleden. De Zwolse raadsleden krijgen nu elke twee jaar 700 euro om een computer/tablet te kopen. Veel te royaal, meent de SP. Er moet wél een computerregeling komen voor kinderen die leven in een huishouden met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum.

– Mensen die voor de publieke zaak werken mogen niet meer verdienen dan de burgemeester (zo’n 120.000 euro).

– Marktpartijen die financieel afhankelijk zijn van gemeenschapsgeld krijgen geen subsidie als een bestuurder meer verdient dan de burgemeester van Zwolle.

– Op dit moment zijn bijzondere bijstand en andere armoederegelingen beschikbaar voor
mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. De SP wil die grens optrekken
naar 120%.

Kijk HIER voor het hele verkiezingsprogramma van de SP.