SP, GroenLinks en Swollwacht: spoeddebat over WEZO

De fracties van de SP, Groenlinks en Swollwacht willen een spoeddebat in de Zwolse gemeenteraad over de situatie bij de WEZO.

De afgelopen dagen is gebleken dat er grote beroering rond de WEZO is, specifiek over de tijdelijke contracten van medewerkers die op 1 januari dreigen te verlopen. Vandaag heeft het college van B&W bevestigd dat dit laatste vooralsnog doorgang krijgt.

Grote vraagtekens
De drie raadsfracties hebben grote vraagtekens bij het feit dat de tijdelijke contracten niet in vaste contracten worden opgezet. Dit is een drama voor de betrokken werknemers, die daarmee hun baan verliezen. Bovendien stelt het ministerie dat het verstandiger is om tijdelijke contracten juist wel om te zetten naar vaste contracten. In dezelfde lijn adviseren vakbonden, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de directie en raad van commissarissen van de WEZO.

Teleurstelling
In het verleden heeft de Zwolse gemeenteraad per motie opdracht gegeven er zorg voor te dragen dat mensen met een tijdelijk contract naar werk zouden worden begeleid voor 1 januari 2015. Dit blijkt niet te zijn gelukt, tot teleurstelling van de drie fracties.

Onwenselijk
SP, GroenLinks en Swollwacht: ‘Het laten aflopen van deze contracten is om verschillende redenen onwenselijk, wat mede blijkt uit de nieuwe informatie die afgelopen maanden beschikbaar is gekomen. Het kost mensen hun baan en hun inkomen, en daarmee ook de gemeente geld aan uitkeringen en re-integratiemiddelen. Ook het ministerie en de vakbonden laten weten dit een onverstandige weg te vinden. Wat ons betreft draait de gemeenteraad op korte termijn dit besluit terug.’

Back to top button