Verbazing over evaluatie lokale omroep RTV ZOo

De SP Zwolle heeft met verbazing kennis genomen van het besluit van het college van B&W in Zwolle om RTV ZOo zelf een evaluatie uit te laten voeren.

In het raadsbesluit van maart 2015 om RTV ZOo een omroep-licentie te verlenen was opgenomen dat er een evaluatiemoment zou plaatsvinden, uitgevoerd door een externe partij, om te kijken of RTV ZOo aan de kwaliteitseisen voldoet. Nu blijkt dat RTV ZOo deze evaluatie zelf mag uitvoeren.

SP-raadslid Koen van Baal: ‘Onder het mom van “de slager die zijn eigen vlees keurt” zijn wij niet blij met dit besluit. Zeker omdat dit tegen het raadsbesluit indruist. Er waren toentertijd vraagtekens over de kwaliteit van RTV ZOo. Een evaluatie, door een externe partij uitgevoerd, zou voor ons duidelijk maken hoe de omroep er nu voor staat.’

Ook vind de SP dat er door dit besluit geen recht wordt gedaan aan de motie die tijdens de raadsvergadering van 30 maart 2015 is aangenomen. De SP is van mening dat een omroep niet onbevooroordeeld zijn eigen organisatie kan evalueren. De SP Zwolle heeft inmiddels vragen aan de wethouder gesteld over deze gang van zaken.

Back to top button