SPAR in centrum Zwolle mag tot 0.00 uur open blijven

De SPAR City centrum mag op donderdags, vrijdags en zaterdags tot 0.00 uur open blijven. Dat stelt het College van B en W voor aan de gemeenteraad. Sterke drank mag er na 22.00 uur overigen niet gehaald worden.

De SPAR heeft een ontheffing gevraagd voor de huidige winkeltijden, waarbij de supermarkt ’s avonds om 22.00 uur moest sluiten. Op donderdag, vrijdag en zaterdag moet de winkel twee uur langer kunnen open blijven. Het College schat de invloed op de woon- en leefomgeving van het verlenen van de ontheffing beperkt in.

Openbare orde
De politie, de wijkmanager en de wijkbeheerder vragen echter wel extra aandacht voor de overlastsituatie bij café de Stoof, vlakbij de Spar, schrijft wethouder René de Heer in een nota aan de gemeenteraad. ‘Hoewel het belangrijk is om die overlastsituatie niet te
verergeren is dat geen onderdeel van de beoordeling over in hoeverre de openstelling van de
Spar de woon- en leefsituatie of openbare orde nadelig beïnvloed. De overlastsituatie rondom
de Stoof kan niet worden afgewenteld op deze ondernemer. Om de ontheffing af te wijzen
moet de verwachte nadelige beïnvloeding van de woon- en leefomgeving te relateren zijn aan
de openstelling. Verder speelt mee dat de omgeving van de Spar in mindere mate een
woongebied is en er ook meer zaken in de omgeving zitten die na 22.00 uur nog geopend zijn.’

Back to top button