Spoolde is prettige wijk, maar geluidsoverlast is toegenomen

Uit grootschalig buurtonderzoek blijkt dat inwoners Spoolde als een prettige wijk ervaren. Wel is er toenemende onvrede over sociale voorzieningen.

Uit het onderzoek van de gemeente Zwolle naar de buurten in Zwolle blijkt Spoolde goed te scoren. De positieve ontwikkelingen van de wijk zijn:

  • De score op fysieke voorzieningen zijn verbeterd.
  • De score op vermogensdelicten is verbeterd.
  • Meer mensen vinden dat de gemeente aandacht heeft voor problemen in de buurt.

Toch zijn er ook nog negatieve ontwikkelingen in Spoolde:

  • De inzet voor de buurt is afgenomen.
  • De verkeersoverlast lijkt te zijn toegenomen.
  • De geluidsoverlast lijkt te zijn toegenomen.

In onderstaande diagrammen is het complete overzicht over Spoolde samengevat.

Sociale index

Spoolde centraal

Leefbaarheid

Spoolde Leefbaarheid

Veiligheid

Spoolde_veiligheid

Bron: buurtonderzoek gemeente Zwolle

Back to top button