Stadkamer wil óók garantstelling van 900.000 euro

De soap over de verhuizing van de Stadkamer (bibliotheek) naar de Zeven Alleetjes is nog niet voorbij. Naast het debacle met asbest moet de gemeente nu ook een garantstelling van 900.000 euro afgeven voor de inrichting, bovenop de 300.000 euro die al wordt geschonken.

De Stadkamer heeft de plannen voor haar inrichting voltooid. Om die te financieren moet er opnieuw een beroep gedaan worden op de gemeente. Eerder werd al besloten dat er 350.000 euro beschikbaar komt voor de aankleding van de bibliotheek, nu blijkt dat er óók nog een garantstelling van de gemeente moet komen van 900.000 euro.

Onvoldoende eigen middelen
De Stadkamer heeft zelf onvoldoende eigen middelen om de gehele inrichting te financieren, waardoor er opnieuw een beroep is gedaan op de gemeente. ‘In de huidige markt kan ze niet meer zelfstandig een lening aantrekken. De banken eisen zekerheden die de Stadkamer niet kan verstrekken’, aldus het college van B en W.

Risico’s
De garantstelling brengt risico’s voor de gemeente én dus de Zwolse belastingbetaler met zich mee. Het belangrijkste risico is gelegen in het feit of de Stadkamer aan haar verplichtingen kan voldoen. De gemeente staat garant voor de rente, aflossing en kosten van de lening. Mocht de Stadkamer onverhoopt niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen, dan komt bovenop het openstaande leningsbedrag, de eventuele openstaande renteverplichtingen en (incasso) kosten ten laste van de gemeente.

Geen vertrouwen meer in wethouder
Het hele debacle met de verhuizing van de bibliotheek naar de Zeven Alleetjes heeft de gemeenschap al meer dan vier miljoen euro gekost. GroenLinks zegde eerder al het vertrouwen op in VVD-wethouder René de Heer die de gemeenteraad niet juist heeft geïnformeerd.

[advpoll id=”45″ title=”Peiling” width=”270″]

Back to top button