Stadshagen gaat op veel punten achteruit

Uit buurtonderzoek van de gemeente Zwolle blijkt dat de inwoners van Stadshagen zeer kritisch zijn over de ontwikkelingen in hun wijk.

Hoewel het algemene oordeel over de wijk ongeveer gelijk is gebleven, geven bewoners in Stadshagen op veel punten aan dat er sprake is van achteruitgang. Uit het buurtonderzoek blijkt dat het wonen in Werkeren het meest plezierig is, maar dat vooral Breecamp achteruitgang laat zien op sociaal vlak en op het gebied van leefbaarheid.

Als grootste problemen worden in Stadshagen te hard rijden en hondenpoep op straat genoemd. De bewoners geven aan vooral hondenuitlaatstroken en straatmeubilair in de wijk te missen. Inwoners ervaren geluidsoverlast, hangjongeren, verkeersoverlast, parkeerproblematiek, groenonderhoud en zwerfvuil als belangrijkste problemen om aan te pakken.

Positieve punten:

  • Het algemene oordeel over de wijk is gelijk gebleven en zit nog steeds tegen het gemiddelde van Zwolle aan.

Negatieve punten:

  • Minder mensen denken dat de buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan.
  • De sociale participatie is afgenomen.
  • De verloedering is toegenomen.
  • De sociale overlast is gestegen.
  • De verkeersoverlast is omhoog gegaan.
  • De geluidsoverlast is toegenomen.
  • De score voor het onderhoud van fysieke voorzieningen is verslechterd.
  • De score voor bedreigende overvallen is verslechterd.
  • De score voor vermogensdelicten is verslechterd.

 

Back to top button